برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش وقف در ماندگاری آثار تاریخی و هویت ملیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
آقاملایی ایرج (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی و نتایج تحقیق به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این طرح با هدف شناسایی نقش وقف در شکل آثار تاریخی و همچنین اثرگذاری این آثار در طول تاریخ بر هویت ملی اجرا شده است. ابتدا بحثی را به پیشینه وقف در نزد اقوام مختلف از جمله، سرزمین ایران قبل از اسلام و دوره اسلامی پرداخته، سپس به معنای وقف، انواع وقف و به خصوص تاثیر انواع مال و دارایی که در شکل گیری وقف و اثرگذاری آن در طول تاریخ بر ماندگاری آثار وقفی نقش داشته، پرداخته است. سپس به انواع آثار وقفی از جمله مسجد، مدرسه، کاروان سرا و.... که در فضای سرزمین ایران بنا به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی و فرهنگی شکل گرفته و مورد بررسی قرار داده شده است. در ضمن بحثی نیز درباره نقش وقف و اثرگذاری آن بر هویت ملی و ماندگاری نمادهای ملی و فرهنگی دارد.
در این مباحث از تصاویر و نمودارهای لازم نیز استفاده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):