نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه و اجرای واکسیناسیون علیه بیماری استرپتوکوکوزیسگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
سلطانی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1385

کارفرما: شرکت تعاونی پرورش ماهی ملوسجان بیضاء

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

بیماری استرپتوکوکوزیس یکی از بیماری هایی است که اخیرا در مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان در داخل کشور ایجاد مشکل کرده است. عامل این بیماری که یک نوع باکتری از دسته استرپتوکوک ها است، استرپتوکوکوزیس اینیایی است. اخیرا سازمان دامپزشکی کشور با همکاری دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران اقدام به تشخیص و مبارزه با این بیماری کرده است. به همین منظور نوعی واکسن ساخت شرکت Schering-Plough Animal Health وارد کشور شده است. این واکسن در آزمایش های اولیه ایمنی مناسبی در مقابل بیماری ایجاد نکرده است که متخصصان تفاوت سویه موجود در مزارع ایران با سویه های به کار برده شده در تهیه واکسن را علت آن دانسته اند.
سپس با استفاده از سویه باکتری جدا شده از مزارع درگیر بیماری در نقاط مختلف کشور اقدام به تکثیر باکتری شد و پس از آن با اندازه گیری میزان باکتری موجود در محلول تهیه شده، آن را به رقت 107 رساندیم و در ظروف مخصوصی که به همین منظور آماده شده بود منتقل کردیم و در اختیار فارم قرار دادیم. واکسن تهیه شده صرفا مصرف خوراکی دارد و به شکل تزریقی قابل استفاده نیست
.
امکان تولید واکسن با استفاده از سویه موجود در آزمایشگاه آبزیان دانشکده دامپزشکی و تعیین اثربخشی آن در مزارع پرورش قزل آلا بررسی شد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):