نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر آنتی بیوتیک Daflor در کنترل و درمان شیوع طبیعی کلی باسیلوز در پرورش طیور گوشتیگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اکبری آزاد گیتا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1385

کارفرما: شرکت داروسازی داملران

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف این تحقیق ارزیابی تایید آنتی بیوتیک Daflor ساخت شرکت داملران با ماده موثر فلورفنیکل بود.
فلورفنیکل یک آنتی بیوتیک وسیع لطیف مشابه کلرامفنیکل است که به جای
P-nitro گروه P-methylsulfonyl و به جای گروه هیدروکسیل، فلوریی قرار گرفته است. این آنتی بیوتیک برطیف وسیعی از باکتری های گرم مثبت و گرم موثر است.
در این تحقیق دو سالن پرورش طیور گوشتی با وضعیت مشابه زیر نظر گرفته شد. مطالعه از زمانی شروع شد که افزایش غیرطبیعی در مرگ و میر روزانه همراه با علائم بالینی و کالبدگشایی مبنی بر درگیری به بیماری کلی باسیلوز دیده شد. پس از جداسازی کامل
E.coli در کشت باکتریایی و دریافت تاییدیه مصرف آزمایشگاه بر مبنای کشت آنتی بیوگرام، یک سالن با Daflor و یک سالن واکسن با فلورفنیکل با منشا اصلی تحت درمان قرار گرفت. سپس طی سه مرحله قبل از درمان، در حین درمان و پس از درمان فاکتورهای تلفات، ماندگاری، FCR، عدد تولید و وضعیت لاشه های دو گروه مقایسه شدند. نتیجه این طرح ارزیابی هم طراز عملکرد دو دارو در گروه های تحت مطالعه بود.
نتیجه طرح به صورت گزارش جهت تصمیم گیری سازمان دامپزشکی کشور در خصوص اجازه تولید دارو به این سازمان ارسال گردید
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):