نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی و تولیدگان جوشکاریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: طراحی، ساخت و تولید

پژوهشگران: 
جعفری عزیزاله (همکار طرح)
بابالو حسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: شرکت سایپا پرس

خروجی طرح: 

هم اکنون با توجه به اتمام طرح، شرکت کارفرما در خط تولید خود این گان ها را مورد استفاده قرار داده است و سایر صنایع نیز می توانند در خطوط تولید خود از این گان ها استفاده نمایند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

گان جوشکاری با کیفیت مطلوب از جمله دستگاه های مورد نیاز صنایع که کاربرد وسیعی خصوصا در صنعت خودروسازی دارد. سابقا از کشور های اروپای غربی خریداری می گردید. اکنون با توجه به تهیه مشخصات فنی انواع گان های جوشکاری در این پژوهشکده امکان تولید آن در داخل کشور میسر شده است.
تدوین دانش فنی شامل ترسیم نقشه های مهندسی قطعات با استفاده از روش مهندسی معکوس و تهیه مشخصات مواد به کمک آزمایش های متالورژی و تولید انواع گان ها به روش ریخته گری دقیق، ماشین کاری و عملیات پوشش دهی کرم سخت و عملیات فینیشینگ و مونتاژ و کنترل. تولید دانش فنی، بومی سازی، جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال در داخل کشور از نتایج طرح است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):