نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین برنامه های آموزشی رزمی و حفظ آمادگی دفاعی رزمندگان اسلامگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: تربیت بدنی

پژوهشگران: 
بهرام عباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی به مراکز نظامی واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف کلی تحقیق، شناسایی عضلات درگیر هنگام به کارگیری انواع سلاح های جنگی در آموزش نظامی است، تا با توجه به شناخت عضلات درگیر برنامه تمرینی مناسب برای تقویت این عضلات ارائه گردد و رزمندگان به توانایی جسمانی بالایی در به کارگیری سلاح، حمل مجروح و … دست یابند.در این بررسی از روش مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
مهم ترین نتایج این تحقیق عبارتند از:
1- آمادگی عمومی رزمندگان با تمرینات بدنسازی با تاکید بر قدرت، استقامت، سرعت و چابکی به شیوه تمرینات اینتروال و تمرینات دایره ای
2- با توجه به نوع مجروحیت، شدت مجروحیت و امکانات موجود شیوه حمل مجروح متفاوت است، شیوه تمرینی با تاکید بر قدرت اندام تحتانی، فوقانی و عضلات نگه دارنده ستون فقرات پیشنهاد شده است.
3- در به کارگیری سلاح، شیوه های کاربردی مناسب برای صرفه جویی در انرژی، دقت در به کارگیری سلاح و حفظ امنیت رزمنده پیشنهاد شده است.
4- چند آزمون برای ارزیابی قوای جسمانی رزمندگان قبل از اعزام به جبهه معرفی گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):