برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت مصرف مواد بیولوژیک با منشا دامی در کشورگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
عرفان منش احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

جمع آوری و تکمیل اطلاعات، از اصول اولیه در انجام هر تحقیق و از جمله در بیوتکنولوژی است. تدوین اطلاعات مربوط به میزان و نوع مواد بیولوژیک در کشور، برای حرکت در مسیر خودکفایی بسیار ضروری به نظر می رسد.
ابتدا با استفاده از منابع علمی موجود، تعریف جامع و دقیقی از مواد بیولوژیک به دست آمد. سپس از این مجموعه، آن موادی که منشا حیوانی داشتند به سه دسته تقسیم شدند که عبارت بودند از
:
1. خون و محصولات آن؛
2. فرآورده های حاصل از واکنش ایمنی؛
3. بافت ها و سلول ها
.
سپس از طریق مراکز عمده مصرف کننده مواد بیولوژیک، اطلاعات مربوط به نوع و میزان مصرف آنها جمع آوری شد و سپس با مراجعه به شرکت های واردکننده، اطلاعات تکمیلی در زمینه محصول و میزان واردات آن به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات، علاوه بر شرکت های خصوصی، از وزارت بهداشت و گمرک نیز استفاده شد
.
پس از تهیه لیست اولیه، درباره تک تک مواد، تحقیق صورت گرفت و اطلاعات علمی جزئی تر جمع آوری شد
.
در این طرح مراکز عمده تامین کننده مواد بیولوژیک با منشا حیوانی، اعم از تولیدکنندگان داخلی و شرکت های واردکننده آمده است. به علاوه در برخی موارد لیست محصولات آنها ذکر شده است. همچنین برخی مراکز عمده مصرف کننده این مواد گنجانده شده است
.
در مجموع می توان گفت اطلاعات و آمار رسمی کشور در زمینه مواد بیولوژیک با منشا حیوانی با حقایق موجود فاصله زیادی دارد و این امر، برنامه ریزی در این زمینه را با مشکل مواجه می کند
.
در نتیجه محصولات بیولوژیک دامی که در حال حاضر در کشور بیشترین مصرف را دارند مشخص شد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):