نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل آسیب زا در مدارس شهر «تهران»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روانشناسی تربیتی، برنامه ریزی آموزشی

پژوهشگران: 
بازرگان زهرا (همکار طرح)
گودرزی محمدعلی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1378

کارفرما: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

به منظور روشن نمودن تنوع و فراوانی سهم عوامل فنی و معماری و همچنین ارائه راه بردهایی برای کاهش آسیب رسانی به فضای مدارس، این طرح اجرا گردیده است.
بررسی ها نشان می دهد که دو عامل به عنوان عوامل آسیب رسانی به فضاهای آموزش معرفی شده:
1- عوامل غیرعمدی شامل ویژگی های مهندسی و معماری فضا
2- عوامل عمدی که شامل رفتار بهره برداران می باشد.
طرح مذکور در 72 مدرسه مناطق نوزده گانه شهر تهران با شرکت 967 نفر دانش آموز دختر و پسر در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و تعداد 356 نفر از اولیای مدرسه شامل مدیر، معاون و سه نفر از معلمان هر مدرسه، به تفکیک جنس و مقطع اجرا گردید. علاوه بر دانش آموزان و اولیای مدرسه، گروه فنی و معماری طرح نیز 94 مدرسه را از نظر مسائل مربوط به سازه، طراحی، مصالح و معماری مورد بررسی قرار دادند. در هر سه گروه نمونه (عوامل رفتاری)، ابزار کار و پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده بود، با اعتبار روایی تایید شد.
نتایج پژوهش نشان می دهد که از نظر دانش آموزان، بیش ترین آسیب وارده به میز و نیمکت، رنگ دیوار، شیرهای آب خوری و توالت بوده است. این مساله تقریبا از سوی اولیای مدرسه نیز مورد تایید قرار گرفته است. از نظر دانش آموزان، عوامل فنی و معماری همانند طراحی نامناسب، اجرای نادرست و همچنین مصالح نامرغوب، عامل آسیب رسانی به فضای مدرسه می باشد. نظر اولیای مدرسه نیز ابتدا متوجه تربیت خانوادگی و سپس عوامل فنی و معماری است. در بحث معماری مشخص شد علی رغم این که بسیاری از ساخت و ساز فضای آموزشی دارای دستورالعمل خاص در سازمان تجهیز و نوسازی می باشد ولی این دستورالعمل ها در مدارس مورد بررسی، کمتر به کار گرفته شده است. در پایان با توجه به نتایج سه پرسش نامه فوق پیشنهاداتی جهت کاهش آسیب های وارده به فضا و امکانات ارائه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):