نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی فراوانی اختلالات شنوایی در دانش آموزان ایرانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
ذوالجلالی شبنم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1386

کارفرما: بنیاد مستضعفان

خروجی طرح: 

ارائه مقاله به نوزدهمین کنگره بین المللی طب اطفال (تهران)


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح، بررسی مشکلات شنوایی در بین دانش آموزان ایرانی است. این مطالعه به روش مقطعی بر روی 5376 نفر از دانش آموزان شرکت کننده در اردوهای تابستانی بنیاد مستضعفان از استان های مختلف کشور در تابستان 1384 انجام شده است. در این مطالعه وضعیت پرده گوش، وجود جرم در کانال گوش خارجی و وضعیت شنوایی دو گوش در فرکانس های 500-1000-2000-4000 هرتز با معاینات اتوسکوپیک و ادیومتریک بررسی شد.
 یافته های حاصل از مطالعه حاکی از آن است که
11.7% از این دانش آموزان جرم یا عفونت در گوش خارجی داشتند، 7% مبتلا به پارگی پرده گوش و 3.6% دچار کاهش شنوایی در برخی فرکانس ها و 0.4% مبتلا به کاهش شنوایی در همه فرکانس ها بودند.
با توجه به اثرات سوء مشکلات شنوایی بر روی یادگیری و با توجه به اهمیت تشخیص کاهش شنوایی و مداخلات زودرس بازتوانی، آشنا ساختن جامعه با اثرات کاهش شنوایی و راه های پیشگیری از آن بسیار ضروری است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):