نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه وضعیت نظام آموزش در صنایع استانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
واعظ زاده ساجده (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی جزییات مربوط به وضعیت نظام آموزشی صنایع استان و با بررسی 244 نمونه از واحدهای صنعتی فعال در شهرستان های کرمانشاه، اسلام آباد، هرسین، صحنه، کنگاور و روانسر انجام پذیرفت. این پژوهش از نوع توصیفی و روش آن پیمایشی است. روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای است. خوشه های جامعه آماری را شهرستان های استان تشکیل می دهند. ابتدا با تهیه فهرستی از کلیه واحدهای صنعتی واقع در محدوده جغرافیایی هر شهرستان، نسبت واحدهای صنعتی هر شهرستان به کل واحدهای صنعتی استان مشخص و در نهایت سهم هر شهرستان از حجم نمونه کل محاسبه و بنا شد نمونه ها از فهرست واحدهای صنعتی مربوط به هر شهرستان استخراج و به آنها مراجعه شود.
یافته های تحقیق نشان دادند که در 10.2 درصد از واحدهای صنعتی واحد آموزش وجود دارد و در 27.5 درصد وجود ندارد. در مابقی صنایع یا فردی مسوولیت اصلی اش رسیدگی به امور آموزشی است و یا اینکه فردی در کنار مسوولیت اصلیش به امور آموزشی کارکنان نیز رسیدگی می کند. روش آموزشی مورد استفاده در آموزش کارکنان صنایع در درجه نخست یادگیری از طریق کارکنان سابق است. 37.6 درصد از صنایع فاقد بودجه آموزشی هستند. سرانه هزینه آموزشی برای گروهی از صنایع که دارای بودجه آموزشی هستند به طور متوسط 30 تا 40 هزار تومان در سال است که فاصله زیادی با سرانه تعیین شده داخلی و خارجی دارد. مهم ترین ملاک صنایع در انتخاب مراکز آموزش دهنده به ترتیب اولویت، سنخیت از نظر نیازهای آموزشی سپس نزدیک بودن به محل کارگاه یا کارخانه و نیز تجربه سایر همکاران. نیازی با اهمیت نزد صنایع، نیاز به افزایش تجربه عملی و افزایش توانایی کار با تجهیزات جدید می باشد. از نظر تجهیزات آموزشی، تعداد زیادی از واحدهای صنعتی دارای تجهیزات آموزشی چند منظوره مانند کامپیوتر هستند لیکن از تجهیزات اختصاصی تر آموزشی مانند کلاس محرومند. واحدهای صنعتی از برگزاری دوره های آموزشی توسط نهادهای مختلف از اطلاع بسیار پایینی برخوردار هستند. همچنین، دوره های آموزشی عملی پرکاربردترین نوع آموزش و کارآموزی کم کاربردترین نوع آموزش در صنایع هستند. تنها 11.6 درصد از صنایع تاکنون با سازمان فنی و حرفه ای ارتباط داشته اند هرچند که بیشتر از 80 درصد از آنها نسبت به همکاری با سازمان در آینده ابراز علاقمندی نمودند. علل ارتباط اندک صنایع با سازمان فنی و حرفه ای، عدم نیاز به خدمات و امکانات سازمان و عدم آشنایی با فعالیت های سازمان فنی و حرفه ای و نامطلوب بودن کیفیت خدمات کیفیت آموزش ها عنوان شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):