نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی ساماندهی کارگران ساختمانی سطح شهر و تهیه الگوی مناسب (نمونه شهر مشهد)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
صالحی فرد محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: سازمان میادین و میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی به کارفرما تنظیم مقاله پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در شهرهای امروز بخش ساختمان و صنایع وابسته به آن، گرچه با ورود تکنولوژی مدرن و ابزار و تجهیزات جدید دچار تحولات بسیاری شده است. اما در فرایند ساخت و ساز کلیه فضاهای شهری و نیروهای متخصص جهت اجرایی کردن طرح های نوین دارای اهمیت ویژه ای است. در این میان علاوه بر نیروی متخصص آکادمیک مانند مهندسان و معماران، وجود کارگران متخصص و ماهر نیز از ضروریات وجودی این نوع از فعالیت هاست. ولی متاسفانه نگاه ساختارهای حاکم بر نحوه فعالیت کارگران ساختمانی در ایران، علی رغم اهمیت فراوان آن در بخش اقتصاد مسکن، نگاهی حمایتی نبوده است. هدف این طرح شناخت عمیق ساختارهای حاکم بر نحوه فعالیت کارگران ساختمانی و ارائه راهکارهای منطقی در خصوص نحوه سازماندهی و ساماندهی آنان از طریق همکاری سازمان هایی چون شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، اداره کار، سازمان فنی و حرفه ای، نیروی انتظامی، استانداری و فرمانداری، در جهت کاهش مشکلات و تنگناهای ایجاد شده توسط کارگران ساختمانی در فضاهای شهری و استفاده از قابلیت ها و توانمندی های این نیروها بوده است.
با توجه به بررسی های میدانی مراکز تجمع کارگران ساختمانی و تحلیل های آماری به دست آمده از نحوه پراکندگی آنها، تعداد کارگران ساختمانی با توجه به شرایط اقلیمی و فصول مختلف تغییر می کند. تعداد کارگران در سال های گذشته بیشتر از دو ساله اخیر است که دلیل اصلی آن رونق موسسات کاریابی می باشد. همچنین سیاست های خرد و کلان دولت در زمینه فعالیت های مربوط به بخش مسکن، بر تعداد آنها در طول دوره های آماری مورد بررسی موثر واقع شده است. سازماندهی و ساماندهی کارگران ساختمانی تنها در صورتی با موفقیت همراه خواهد بود که بلافاصله پس از برنامه ریزی برای آنها، سرمایه گذاری جهت اجرای برنامه ها نیز فراهم آید. این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد که اقتصاد غیر رسمی کارگران ساختمانی قابل حذف نیست و تنها می توان با مشارکت سازمان های مسوول در این زمینه به ساماندهی این مشاغل اقدام نمود و زمینه گرایش شهروندان به مراکز ساماندهی کارگران ساختمانی از طریق سهولت دسترسی به این مراکز، تعیین حق الزحمه مشخص بر اساس میزان و نوع مهارت، نظارت و کنترل بر این مراکز و... تقویت نمود. مهمترین عامل در این راستا، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به شهروندان از طریق رسانه های جمعی، اعمال سیاست های تشویقی و کنترل و مدیریت ساماندهی توسط سیستم مدیریتی و اجرا توسط بخش خصوصی است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):