برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه و مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستائی جوین سبزوارگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
رهنما محمدرحیم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی به کارفرما
تنظیم مقاله پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

طرح های توسعه اقتصادی اجتماعی فضاهای روستایی را می توان نوعی برنامه ریزی روستایی قلمداد نمود که عمدتا به بررسی وضعیت روستاها و ارائه پروژه ها و راهکارهای لازم جهت از بین بردن تنگناها و نارسایی های موجود در روستاها توجه دارد. از جمله ویژگی های اساسی این گونه طرح ها، گرایش به نگرش سیستمی یکپارچه و فضا محوری، به جای نگرش روستا محوری و بخش محوری در بحث مطالعات، به دلیل پیوستگی فضاها و عناصر تشکیل دهنده آن می باشد.
در این طرح، با تشکیل گروه های مختلف و ارتباط مداوم بین آنها سعی شد این شیوه مطالعه و برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد و نیز به ارائه طرح های ناحیه ای منجر شود. ولی احساس شد به دلیل این که سیستم مدیریتی بخشی است، باید تغییراتی در نظام مدیریتی اعمال گردد و سیستم مدیریتی متناسب با سیستم مطالعات فضایی ناحیه ای بوجود آید، تا توفیق را به دنبال داشته باشد. هدف اصلی این طرح شناسایی نقاط قوت و ضعف سکونتگاه های روستایی و تعیین فرصت ها و تهدیدها، بر اساس روش
Swot است.
در این تحقیق با استفاده از مدل تکنیک مدیریت استراتژیک
Swot و بر اساس مطالعات صورت گرفته و همچنین انجام مصاحبه با خبرگان و مسوولین محلی شهرستان نقاط قوت و ضعف این منطقه از جوانب گوناگون مشخص شد. بررسی مسایل و مشکلات و همچنین امکانات بالقوه این منطقه به ارائه راهکار های علمی و عملی در زمینه حل مشکلات مذکور با استفاده از توانمندی های انسانی و طبیعی موجود منجر گردید.
در مرحله نهایی طرح با توجه به مشکلات و نارسایی های موجود در منطقه اقدام به ارائه راهکارها و پروژه هایی در سطح منطقه جوین شد. راهکارهای ارائه شده عمدتا در راستای بالابردن توان علمی و سطح آگاهی روستائیان بود و در این خصوص از نظرات روستائیان نیز استفاده گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):