برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح توجیهی تفضیلی منطقه ویژه اقتصادی مشهدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
مظهری محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح در سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی و جهت احداث پایانه صادراتی در شهر مشهد مورد استفاده قرار می گیرد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هرچند جهانی شدن پدیده ای نو نیست اما با مرور زمان به ویژه از دهه 1970 به بعد با پیشرفت هایی که در سطح جهان در خصوص وسایل ارتباطی صورت گرفته، به صورت موضوع برجسته مطرح شده و باعث نزدیکی روز افزون جوامع به هم شده است که نزدیکی اقتصادی کشورها نیز ازآن جمله است. در ایران نیز فعالیت هایی در این زمینه صورت گرفته است، ایجاد سه منطقه آزاد اقتصادی از جمله سیاست های برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (1372-1368) در این رابطه است که به دنبال آن، در سایر مناطق کشور نیز اقدام به تاسیس مناطق ویژه اقتصادی گردیده است.
در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی پتانسیل ها و توانمندی های شهرستان مشهد در ابعاد مختلف جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته و لزوم و اهمیت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی مشهد بررسی شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):