نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و مقایسه میزان حاملگی در روش های اخذ اسپرم از اپیدیدیم یا بیضه در بیماران آزواسپرمیکگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ناباروری مردان

پژوهشگران: 
حسینی سیدجلیل (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1380

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق سه مقاله تهیه و در نهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران (آبان 1380)، یک مقاله در هشتمین کنگره باروری و ناباروری ایران (اردیبهشت 79) ارائه و یک مقاله جهت ارائه در هشتمین کنگره باروری خاورمیانه (نوامبر 2001) پذیرفته شده است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

عقیمی مردان یکی از بیماری های مهم و شایع پزشکی است. میزان ناباروری در جامعه حدود 15% تخمین زده شده است که 20% آن به طور کامل منشاء مردانه و 30% عامل مردانه و زنانه به طور توام می باشد. بنابراین، در 50% علل ناباروری، عامل مردانه دخیل می باشد و 10% بیماران عقیم، آزواسپرمی دارند. لازم به ذکر است که آزواسپرمی یکی از علل قابل درمان عقیمی توسط مداخله روش های جراحی است. هدف از اجرای این طرح، بررسی میزان حاملگی روش های مختلف اخذ اسپرم در بیماران آزواسپرمی و سپس لقاح، بارداری و تولید زنده است. در روش اجرای طرح از بیماران مراجعه کننده ابتدا شرح حال دقیق، معاینه فیزیکی کامل و درخواست آزمایش های کامل شامل اسپرموگرام، میزان FSH و تستوسترون سرم، فروکتوز مایع منی، سونوگرافی از بیضه ها (در صورت لزوم) اخذ شد.بعد از تشخیصی آزواسپرمی بر حسب مورد تحت یکی از روش های اخذ اسپرم از بیضه، از قبیل 1-PESA 2-MESA 3-TESE قرار گرفت و اسپرم حاصله بعد از انجام (ICSI) و در صورت لقاح موفق سایر مراحل انتقال رحم و حاملگی را طی نمود و نتایج حاصله از اخذ اسپرم، لقاح و بارداری مورد بررسی قرار گرفت.
نوع مطالعات تجربی و از نوع Clinical Trial است. این بررسی در مدت دو سال و بر روی 405 بیمار انجام شده است. بدین ترتیب از تیر 77 لغایت شهریور 80، تعداد 405 زوج که تشخیص آزواسپرمی برای شوهر داده شد، پس از بررسی ابتدا با یکی از روش های فوق مورد بررسی تشخیصی و سپس در لیست میکرواینجکشن (ICSI) قرار گرفته، در این مطالعه وارد شدند، سن متوسط آقایان 28.8±6.89، مدت عقیمی 8.84±5.84 بوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):