نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

B cell malignancies specific immunotherapy (ایمونوتراپی سرطان های گروه سلول های B)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: ایمونولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: مرکز تحقیقات سرطان کارونسیکا

خروجی طرح: 

چاپ 3 مقاله در مجلات علمی داخلی و خارجی


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح، تعیین مجموعه ای از پروتئین های اختصاصی تومورها است که با استفاده از هدف گیری این پروتئین ها به صورت ایمونوتراپی غیر فعال یا فعال در جهت از بین بردن سلول های سرطانی اقدام شود.
در این طرح با استفاده از اطلاعات علمی موجود، ژن های کاندید برای استفاده در ایمونوتراپی انتخاب و با تولید آنتی بادی های پلی کلونال و منوکلونال بر علیه پروتئین مربوطه به بررسی خصوصیات این مولکول ها پرداخته شد. در این طرح از روش های استخراج DN A ،RNA ،PCR ،Western Blot ،PAGE-SDS، الیزا، Elispot، ایمونوفلورسانس، ایمونوسیتوشیمی، ایمونوهیستوشیمی، فیوژن سلولی، کشت سلولی و تولید هیبریدوم و بسیاری دیگر روش ها استفاده گردید.
در این طرح 4 مولکول Opticin Fibromadulin ،PRELP و Ror1 شناسایی گردید و مشخص شد که این مولکول ها در 100% بیماران لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL) عرضه می گردند و بر علیه تمام آنها آنتی بادی های پلی کلونال و منوکلونال ساخته شد. خصوصیات این مولکول ها از نظر وزن مولکولی و برخی خصوصیات دیگر مانند گلیکوزیلاسیون و فسفریلاسیون بررسی شده است و هم اکنون اثرات کشندگی این آنتی بادی ها بر روی سلول های سرطانی در حال بررسی است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):