برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نظارت و بازرسی لوازم فلزی شبکه آبیاری شرق گرگرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مکانیک

پژوهشگران: 
مهدیزاده علی (همکار طرح)
نائینی رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: جهاد کشاورزی استان خوزستان

خروجی طرح: 

-این طرح مورد بهره برداری کارفرما، شرکت مشاور، مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و پیمانکار قرار گرفت.
- نتایج حاصل از تحقیق به کارفرما واگذار گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

با توجه به اهمیت پروژه آبیاری شرق گرگر و لزوم تحویل لوازم فلزی مطابق با استاندارد و بر اساس مشخصات فنی موردنظر کارفرما و مشاور این پژوهشکده در این طرح به عنوان بازرسی (عامل چهارم) جهت نظارت عالیه در خصوص تولید و تحویل گیری لوازم فلزی ایفای نقش نموده است.
مراحل طی شده و روش های اجرایی طرح عبارت اند از:
-نظارت بر مصرف مواد مورد استفاده در ساخت قطعات
-نظارت و بازرسی بر انجام فرآیند تولید
- بازرسی و نظارت بر حسن انجام تست های موردنظر
- مطابقت محصول با استاندارد های موردنظر
- انجام هماهنگی لازم جهت کنترل کیفیتکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):