برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی آثار زیست محیطی مجتمع توریستی لانیلگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1385

کارفرما: شرکت لانیل

خروجی طرح: 

1- دریافت مجوز بهره برداری از سازمان حفاظت محیط زیست
2- راهبردهای اجرایی جهت اجتناب از خسارات زیست محیطی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

مجتمع اقامتی و تفریحی در غرب منطقه سرولات (چابکسر) و شرق منطقه روستایی اوشیان به مساحت 17000 مترمربع واقع شده و نوع فعالیت آن کاربری توریستی است.
از دلایل اجرای طرح توسعه جهانگردی در استان گیلان، اشتغال زایی از طریق ایجاد مشاغل جدید، کاهش معضل بیکاری، ارتقاء سطح زندگی مردم محلی و توسعه اقتصادی منطقه است. آثار منفی حاصل از اجرای طرح در قالب جداول ماتریس آثار متقابل زیست محیطی پیامد فعالیت در مراحل ساختمانی و بهره برداری بررسی شد. جمع بندی نتایج حاصل از ماتریس نشان می دهد که آثار مهم پروژه بر محیط زیست عبارتند از: فرسایش خاک، رواناب های ساختمانی، پسماندهای ساختمانی، ریزش مواد شیمیایی، تخریب خاک در مرحله ساختمانی و تولید پسماند، تولید فاضلاب، آلودگی آب و آلودگی خاک در مرحله بهره برداری است. بر اساس تجزیه و تحلیل جدول ماتریس، پارامترهای زیست محیطی که مستلزم طرح های بهسازی و اقدامات اصلاحی در مرحله ساختمانی عبارت اند از: فرسایش خاک، کیفیت آب زیرزمینی، سر و صدا، جانوران و مناطق حفاظت شده، که بیشترین اثر منفی مربوط به فرسایش خاک و کیفیت آب زیرزمینی است.
اقدامات عملیاتی و مدیریتی جهت اجتناب از فرسایش انجام فعالیت های خاکریزی و خاک برداری در فصول با بارندگی کم و در مورد کیفیت آب زیرزمینی اجتناب حداکثر از ریخت و پاش مواد شیمیایی و سوختی است. همچنین در مرحله بهره برداری بر اساس نتایج حاصله از ماتریس ارزیابی، مواردی مانند کیفیت آب زیرزمینی، دفع زایدات، جانوران و مناطق حفاظت شده مستلزم طرح های بهسازی و اقدامات اصلاحی هستند. فعالیت موثر در جهت کاهش آثار منفی بر کیفیت آب های زیرزمینی استفاده از سیستم دفع فاضلاب و پسماند از طریق جمع آوری و دپوی موقت و مناسب زباله و تحویل آن ها به مراکز جمع آوری کننده عمومی و آموزش پرسنل و گردشگران در جهت اجرایی نمودن تفکیک زباله است. بر اساس نتایج حاصل از چک لیست پرسشنامه ای و ماتریس روابط متقابل پروژه مورد نظر به لحاظ طرح های بهسازی توصیه می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):