برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی عملکرد میادین میوه و تره بار و نقش آنها در قیمت، سهولت بازاررسانی و... و بررسی نحوه استقرار سامانه مدیریت میادین توسط شهرداری مشهدگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
مظهری محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد

خروجی طرح: 

نتایج این طرح در سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری مورد استفاده قرار می گیرد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

میادین میوه و تره بار، اعم از میدان مرکزی و یا میادین محلی و منطقه ای نقش مهمی در کنترل قیمت بازار میوه و تره بار و همچنین توزیع و پخش میوه و تره بار در سطح شهر مشهد و مناطق مجاور (در بین عمده فروشان، خرده فروشان و شهروندان) و حذف حداقل چند مرحله واسطه گری از تولیدکننده تا مصرف کننده دارند. به همین خاطر افزایش بهره وری و راندمان این میادین تاثیر زیادی در ساختار اقتصادی شهر و سازمان شهرداری و سهولت دسترسی شهروندان به میوه و تره بار و همچنین بازاریابی و بازاررسانی آن دارد.
هدف اصلی این مطالعه شناخت جامع از ساختار کنونی بازار میوه و تره بار (عرضه و تقاضا، نحوه توزیع، بسته بندی و..) و بررسی وضعیت میادین میوه و تره بار (نحوه مدیریت، روش های توزیع و چالش ها و تنگنا های موجود در میادین) از طریق ارزیابی عملکرد این میادین و نقش آنها در بازاریابی و قیمت گذاری میوه و تره بار و همچنین ارائه راهکارهایی در جهت ارتقاء عملکرد میادین (افزایش راندمان ها و استفاده از پتانسیل های موجود میادین) در زمینه استقرار یک سامانه مدیریتی توسط شهرداری و ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد یک میدان بار جدید میوه و تره بار می باشد.
نتایج این مطالعه حاکی از وجود مشکلات زیاد در عرضه و تقاضای میوه و تره بار در شهر مشهد و بازاررسانی آن می باشد. در این مطالعه برای بهبود وضعیت موجود، به ارائه راهکارهایی اجرایی در هر کدام از میادین و ارائه سه الگوی سامانه مدیریتی پرداخته شده است. همچنین در این مطالعه برای بهبود وضعیت عرضه و تقاضای میوه و تره بار و افزایش عملکرد میادین، 7 الگوی ایده آل در بازاررسانی میوه و تره بار ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):