برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی آثار زیست محیطی کارخانه کمپوست قائم شهرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1385

کارفرما: موسسه بازیافت استان مازندران

خروجی طرح: 

طرح برای گرفتن مجوز نهایی به کمیته ارزیابی زیست محیطی داده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

طرح احداث کارخانه کمپوست (تولید کود آلی) از زباله در شهرستان قائم شهر در زمینی به مساحت هشت هکتار در منطقه شال بکوشت است.
علت اجرای پروژه کاهش آثار سوء زیست محیطی و کاهش صدمات جبران ناپذیر به اکوسیستم های جانوری، انسانی و تخریب جنگل ها، کاهش بیماری های ناشی از انتشار آلودگی زباله، ارتقای سطح بهداشت عمومی، کاهش هزینه های دفع زباله و افزایش ارزش اقتصادی ناشی از کاهش آثار سوء ذکر شده از طریق بازیافت مواد و در مجموع صرفه جویی در تخصیص بودجه و اعتبار است. آثار منفی حاصل از اجرای طرح در قالب جداول ماتریس آثار متقابل زیست محیطی پیامد فعالیت در مراحل ساختمانی و بهره برداری بررسی شد. جمع بندی نتایج حاصل از ماتریس نشان می دهد که مهم ترین آثار درازمدت پروژه در مرحله بهره برداری در موارد خصوصیات خاک، فاضلاب های انسانی و فرآیندی، ترافیک و کیفیت هوا است. اقدامات مدیریتی و عملیاتی جهت اجتناب از نفوذ آلاینده ها در خاک طراحی، ساخت و اجرای سیستم تصفیه شیرابه و اقدام اصلاحی در زمینه کیفیت هوا، طراحی ساخت و اجرای سیستم بیوفیلتر است. پسماندهای نهایی حاصل از فرآیند کمپوست و پسماندهای انسانی می باید در محل های طراحی شده به طور موقت دپو شده و برای انتقال آن از محل، به نهادهای مسوول جمع آوری و دفع تحویل گردد. در مجموع پروژه با لحاظ طرح های بهسازی و اقدامات اصلاحی به صورت مشروط توصیه می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):