برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی آثار زیست محیطی پروژه توریستی گلپاد گیلانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
پناهنده محمد (همکار طرح)
قویدل آریامن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: شرکت گلپاد گیلان

خروجی طرح: 

ارائه جهت طرح در کمیته ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست جهت اخذ مجوز بهره برداری.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

مجتمع سیاحتی و تفریحی سه ستاره گلپاد در منطقه ساحلی طالب آباد شهرستان بندر انزلی با مساحت 21000 مترمربع مشتمل بر دو بخش تاسیسات ساحلی، پارکینگ قایق های تفریحی و اقامتی می باشد که در مجموع دارای 276 واحد مسکونی است و پرسنل مورد نیاز آن 80 نفر می باشد.
هدف از اجرای طرح توسعه امکانات جهانگردی در مقیاس ملی و منطقه ای است. همچنین به منظور تحقیق اهداف برنامه چهارم عمرانی مبنی بر ایجاد اشتغال و توسعه گردشگری به ویژه با جذب توریست خارجی و انتقال ارز به داخل کشور، این پروژه جایگاه ویژه ای در استان گیلان خواهد داشت.
آثار منفی حاصل از اجرای طرح در قالب جداول ماتریس اثرات متقابل پارامتر زیست محیطی پیامد فعالیت در مراحل ساختمانی و بهره برداری مورد بررسی قرار گرفت. جمع بندی نتایج حاصل از ماتریس در مرحله ساختمانی نشان می دهد که مهم ترین اثرات این مرحله شامل کیفیت هوا، صدا، کیفیت آب زیرزمینی، آب های ساحلی و اکوسیستم آبی، زهکشی، ثبات و فرسایش خاک، رفاه، ایمنی و امنیت و ترافیک می باشد.
همچنین در مرحله بهره برداری پارامترهای صدا، کیفیت و مصارف آب های زیرزمینی، آب های ساحلی و اکوسیستم آبی، تورم دفع زایدات و دفع پساب دارای بیشترین اثرات منفی می باشند که راهکار های اصلاحی پیشنهادی حفظ کمیت آب های زیرزمینی استفاده از سیستم لجن فعال و در زمینه پسماند طرح تفکیک از مبداء زباله ها و طراحی جایگاه های مناسب بهداشتی انباشت موقت زباله پیشنهاد گردیده است. در مجموع پروژه مورد نظر با لحاظ طرح های بهسازی توصیه می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):