نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت قالب کشش تسمهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  تیر 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی به کارفرما عرضه گردید.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

برای تهیه محصولات با سطح ظاهری و دقت ابعادی خوب معمولا از کشش سرد که یکی از فرآیندهای شکل دادن است، استفاده می شود. فرآیند کشش معمولا برای تولید مفتول، سیم، لوله و پروفیل انجام می گیرد و اخیرا تسمه هایی با ضخامت کم را نیز از طریق کشش سرد تهیه می نمایند، در این طرح ابتدا اطلاعات لازم از طریق کتب و مقالات و جست وجوی اینترنتی انجام گرفت و پس از جمع بندی و بررسی آنها به تحلیل علمی موضوع پرداخته شد. در مرحله بعد حدیده مناسب طراحی و مدل سازی گردید. از روش شبیه سازی و آنالیز نیروها توان مورد نظر جهت انتخاب دستگاه کشش مشخص شد. در گام بعدی نقشه های فنی و اجرایی تهیه و ساخت قالب و هلدرهای لازم انجام گرفت.
در مرحله پایانی با نصب قالب روی دستگاه کشش آزمایش عملی روی تعداد تسمه با مواد مختلف انجام شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):