نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی ژنوم گونه های غالب پوشش گیاهی و علفخوار سه منطقه (کلاه قاضی، موته و قمیشلو)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ژنتیک منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: سازمان محیط زیست

خروجی طرح: 

ـ نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان می تواند درحفظ گونه های در حال انقراض مورد بهره برداری قرار بگیرد.
ـ نتایج این تحقیق در قالب گزارش نهایی تهیه شده است.
ـ چاپ مقاله در مجله علوم پزشکی یاخته
ـ چاپ مقاله در مجله علوم تشریح
ـ چاپ مقاله در مجله بین المللی Europear Journal Of Wildlife Research


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

با عنایت به اینکه رسالت سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مدیریت زیستگاه های طبیعی تحت پوشش خود حفاظت از حیات در لایه های تنوع اقلیمی، تنوع اکوسیستم، تنوع نژاد، تنوع گونه و تنوع ژن است لازم می آید با استفاده از دانش روز در هریک از لایه های فوق شناخت علمی و عملی انجام پذیرد. تنها از طریق این شناخت به بهترین روش می توان اهمیت حفاظت از عرصه های طبیعی را به اثبات رساند و دلایل توجیهی علمی برای معارضین حفاظت از طبیعت آورد. همچنین از طریق شناخت و شناساندن ارزش های مختلف علمی، اقتصادی، زیستی، اجتماعی و حتی فرهنگی اجزای طبیعت است که می توان به بهره برداری پایدار از منابع زیستی و طبیعت دست یافت. طرح ژنوم در راستای نیل به این هدف برای نخستین بار در این سطح از سوی استان اصفهان مطرح گردید و با توجه به منحصر به فرد بودن برخی از گونه های جانوری و گیاهی موجود در مناطق تحت پوشش حفاظت محیط زیست استان اصفهان با هدف دستیابی به شناسنامه ژنتیکی گونه ای همچون قوچ و میش وحشی، گون سفید و زرد اقدام گردید. اطلاعات حاصله از این تحقیق منحصر به فرد در کشور علاوه بر کاربری های یاد شده در جهت شبیه سازی Nuclear transfer (NT) و تکثیر گونه ای مذکور به ویژه جانوری به کار می آید.
3 قوچ و 3 میش از جمعیت گوسفندان گونه وحشی (Ovis aries isphahanica) و اهلی (Ovis aries) به طور تصادفی انتخاب گردیدند. پس از تهیه بیوپسی از غضروف گوش، جهت انجام کشت و پاساژ سلولی و نیز بررسی کاریوتیپ استفاده گردیدند. توانایی جفت گیری و باروری بین گونه ای (قوچ اهلی، میش وحشی و قوچ وحشی، میش اهلی) و نیز باروری هیبرید های حاصله مورد مطالعه قرار گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):