نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین بروز بیماری تالاسمی در ایران (قسمت اول)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: پزشکی اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: اداره بیماری های ژنتیک مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت

خروجی طرح: 

با ترسیم چهره اپیدمیولوژیک بیماری تالاسمی در ایران امکان برنامه ریزی دقیق و علمی برای پیشگیری از تولد نوزادان تالاسمی و نیز درمان بهتر مبتلایان به اضافه پایش موثرتر بیماری در استان ها و مناطق درگیر فراهم می آید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

پژوهشکده علوم بهداشتی با همکاری اداره ژنتیک اقدام به ایجاد یک بانک اطلاعاتی در مورد بیماران مبتلا به تالاسمی در سراسر ایران کرد و در این راستا اطلاعات دموگرافیک و جغرافیایی موجود در حدود 5000 پرونده بیماران تالاسمی در سراسر ایران در قالب یک فایل در محیط نرم افزاری SPSS ذخیره شده است و جهت آنالیزهای آماری و اپیدمیولوژیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مهم ترین فعالیت های مورد انتظار (بر اساس داده های موجود در بانک ایجاد شده) عبارت اند از:
-1 تعیین میزان بروز بیماری b تالاسمی ماژور برحسب استان محل سکونت فرد مبتلا
-2 تعیین میزان بروز بیماری b تالاسمی ماژور در کل کشور
-3 تعیین میزان بروز تالاسمی بر حسب موقعیت پدر و مادر فرد مبتلا
-4 تعیین ارتباط بین بروز تالاسمی ماژور و نوبت بارداری
-5 تعیین میزان شیوع نسبت های خویشاوندی در پدر و مادر بیماران تالاسمی
-6 تعیین ارتباط بین بروز بیماری تالاسمی و سن پدر و مادر

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):