برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت دستگاه رسمکننده منحنی هیسترزیس (هیسترزیس گراف)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: برق

پژوهشگران: 
فرزانه علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با توجه به ساخت دستگاه هیسترزیس گراف مرکز درحال برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز تست مواد مغناطیسی و تولید نیمه صنعتی دستگاه برای ارائه به صنعت می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح عبارتند از:
ـ ساخت اینگونه دستگاهها بصورت بومی و ارتقاء آن در سطح مطلوب
ـ کمک به گروه پژوهشی مواد فلزی و دانشگاهها
ـ تست تخصصی مواد مغناطیسی وایجاد مرکز تست مواد مغناطیسی
ـ کمک به کیفیت تولید در صنعت با ارائه خدمات مربوطه
مراحل و روش های اجرایی عبارتند از
:
فاز مطالعاتی: بررسی خواص مغناطیسی مواد، ایجاد میدان مغناطیسی مورد نیاز، راهکارهای آشکارسازی طراحی و شبیه سازی مدار الکترونیکی برای ایجاد میدان مغناطیسی در نمونه و خواندن پسماند آن بوسیله کامپیوترساخت نمونه آزمایشگاهی، رفع عیوب، کالیبراسیون و تست مجدد
ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه و انجام یکسری تست در ارتباط با آن نتیجه طرح می باشد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):