نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مقایسه میزان حاملگی در بیماران PCOS با TF در سیکل های ET و IVFگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ناباروری زنان

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در واحد علوم پزشکی ایران مورد بهره برداری قرار گرفته است. 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مطالعه فوق یک مطالعه رتروسپکتیو بوده که در مرکزتحقیقات ناباروری رویان انجام گرفته است. بیماران منتخب مربوط به آغازسال 1377 تا اواخر سال 1379 می باشند. گروه Tubal Factor به عنوان گروه کنترل برگزیده شده اند. 33 بیمار مبتلا به PCO که قبلا حداقل 6 بار تحت تحریک تخمک گذاری با کلومیفن سیترات قرار گرفته بودند، با 76 خانم مبتلا به نازایی به دلیل عامل لوله ای، ازنظر نتایج IVF، مقایسه می شوند. در این مطالعه فقط سیکل اول IVF تحت بررسی قرار گرفته است.
جهت استنباط آماری از آزمون های پارامتری Fisher’s Exact Test, K2, Anov, T. Student و درصورت نیاز از آزمون های (K.W) Non Parametrical استفاده شده است.
پروتکل انتخابی: Iong Protocol (بوسرلین/ HMG)
بیماران مبتلا به PCOS در این مطالعه دارای متوسط سنی کمتر (28.5±4.2 سال درمقابل 32+5.3)، مدت زمان فازفولیکولی از شروع HMG تا HCG بیشتر (12.3±2.8 در مقابل 10.9+3.2 روز)، بروز OHSS بیشتر (17.6% درمقابل 2.7%) و Pregnancy Rate/ Embryo Transfer بیشتری (20% در مقابل 1.4%) نسبت به گروه کنترل می باشند (p<0.50).
اما در موارد زیر اختلاف واضحی بین دوگروه وجود ندارد: طول مدت گرفتن GnRHa تا شروع HMG (13.3 درمقابل 12.6)، وجود Cyst بعداز دریافت بوسرلین (12.1% درمقابل 23%)، درصد موارد تخلیه Cyst (3.03% درمقابل 10.5%)، تعداد آمپول HMG مصرفی (31.8 در مقابل 29.09)، تعداد Oocyte به دست آمده (7.6 در مقابل 6.7)، تعداد جنین تشکیل شده در هر فرد (5.1 در مقابل 4.6)، تعداد جنین انتقال یافته در هر نفر (2.7 درمقابل 3.06) و Cancel سیکل (0 در مقابل 5.9).
دراین مطالعه، فرض 1 (برابربودن میزان P.R/ET× در دو گروه) ردشد و فرض 2 (بیشتر بودن میزان OHSS در گروه PCO نسبت به Tubal Factor) تایید گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):