نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی کیفی نحوه نگرش بیماران مبتلا به سرطان پستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پزشکی اجتماعی

پژوهشگران: 
منتظری علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

A narrative study to understand the experiences of women with breast cancer


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

تجربیات بیماران مبتلا به سرطان پستان در فرهنگ های مختلف یکسان نیست. هدف از این مطالعه کیفی درک دیدگاه ها و نقطه نظرهای زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان است. در این مطالعه از مصاحبه عمیق (depth interview) استفاده می شود. تعداد 51 خانم مبتلا به سرطان مراجعه کننده به درمانگاه پیگیری که تمایل به شرکت در مطالعه داشتند دعوت به مصاحبه شدند. مصاحبه ها در محل کلینیک بیماری های پستان جهاددانشگاهی انجام شده و حداکثر هر مصاحبه یک ساعت بود. در این مصاحبه ها شرکت کنندگان تجربیات خود را در مراحل مختلف از ابتدای بیماری تازمان مصاحبه بیان می کنند. تمام مصاحبه ها ضبط و رونویسی شد و موضوعات اصلی آنها استخراج شد میانگین سنی بیماران 48.8 سال بوده و شرکت کنندگان اغلب متاهل (86%) و تنها یک نفر مجرد و شش نفر بیوه یا مطلقه بودند. سی و هفت نفر از شرکت کنندگان خانه دار و 8 نفر بازنشسته و 6 نفرکارمند بودند. چهل و هشت نفر تحت در مان ماستکتومی به قرار گرفته و برای 13 نفر عمل جراحی محافظه کارانه انجام شد.
هشت موضوع اصلی زیر از تجزیه و تحلیل به دست آمد. اهمیت خداوند و اعتقادات مذهبی، اهمیت خانواده مخصوصا همسر و فرزندان در مراحل تشخیص و درمان بیماری، تجربه مبهم و ناشناخته از دست دادن یک عضو (پستان)، تاثیرات ماندگار ناشی از دریافت ماموگرافی با احتمال بدخیمی، ترس از عود بیماری، نقطه نظرهای بیماران درباره فرزندانشان، شیمی درمانی به عنوان بدترین تجربه درمانی. اکثر شرکت کنندگان در مطالعه، وضعیت سلامتی و کیفیت زندگی خود را خیلی خوب بیان کردند. نتایج این مطالعه مانند دیگر مطالعات بیانگر این است که دوران شیمی درمانی بدترین زمانی است که زنان در حین درمان سرطان پستان طی می کنند و به نظر می رسد بیمارانی که مبتلا به سرطان بوده و تحت مراقبت انکولوژیست ها هستند، به مراقبت های ویژه ای نیازمندند. به علاوه به نظر می رسد عقاید مذهبی به عنوان یک منبع فوق العاده عالی برای فائق آمدن بیماران بربیماری موثر است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):