نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی پیام رسانی و اثرگذاری پیام جمهوری اسلامی ایران در نظامیان عراقیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
منطقی مرتضی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1367

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و به مراکز نظامی واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف طرح، بررسی مسیری است که یک پیغام از مبدا تا مقصد (که نظامیان عراقی باشند) طی می کند، موانعی که با آن برخورد می نماید شناخت منافذ این موانع و بررسی مناسب ترین محتوا برای ارسال یک پیغام که بتواند حداکثر اثر را روی مخاطبان (نظامیان عراقی) بگذارد، بوده است.
در این بررسی از روش پیمایشی استفاده شده است و بر این اساس 99 نفر از اسرای عملیات کربلای 5 انتخاب شده اند.
برخی از نتایج این تحقیق عبارتند از:
1- با راهنمایی، هماهنگ کردن و تغذیه مسوولان بلندگوها بر نتایج حاصل از کار آن ها میزان فعالیت آن ها افزوده خواهد شد.
2- یکی از آسیب پذیری های مهم تراکت این است که تراکت ها را تنها در منطقه محدودی می توانند پخش نمایند و این امر به رژیم یعنی امکان آن را می دهد که به سهولت تراکت ها را جمع آوری نماید.حال آن که با تغییر شیوه پخش تراکت با خمپاره یا بالون احتمالا امکان عمل فوق به وسیله نظام بعثی تا حدود زیادی کاهش می یابد و عملا بدین ترتیب بر میزان تاثیر تراکت های جمهوری اسلامی افزوده خواهد شد.
3- جنگ روانی ایران برای آن که به بهترین وجه ممکن پیام خود را به نظامیان عراقی براند باید از بلندگو بیشتر سود ببرد.
4- بیشترین توجه به بلندگوها را سربازان عراقی دارند و در مرحله بعد درجه داران عراقی و در آخر افسران عراقی. 5 نظامیان عراقی در مورد پیام های جمهوری اسلامی ایران، بیش ترین تاثیرپذیری را از پیام های بلندگوی جمهوری اسلامی داشته اند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):