نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی شدت تاثیر ترس در نیروهای عراقی به هنگام عملیات و شناخت عوامل افزاینده و کاهندهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
منطقی مرتضی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به نهادهای نظامی واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

ترس شدید به هنگام عملیاتی که با علائمی نظیر تعرق شدید، لرزش شدید و غیرقابل کنترل، افزایش ضربان قلب، اختلالات دستگاه هاضمه، تشنج اعضاء بدن، اختلالات ادراکی و … ظاهر می شود، سبب می گردد که کارآیی نظامیان درگیر در عملیات کاهش یابد. بنابراین شناخت پدیده ترس و عوامل کاهنده و افزاینده موثر بر آن این امکان را می دهد که قبل و به هنگام عملیات از آن بهره جسته تا به این ترتیب از کارآیی عملیات دشمن بکاهیم. در این تحقیق پدیده ترس و عوامل کاهنده و افزاینده موثر در آن بررسی و سپس تحلیل شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):