نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت اجزا و قطعات «مایکروویو» شامل محدودکننده و آشکارساز تقویت کننده «کم نویز»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1367

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در طراحی و ساخت پروژه های دیگر مورد استفاده قرار گرفته است، همچنین به مراکز نظامی نیز واگذار گردید. 


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

اجزا و قطعات فعال و غیرفعال «مایکروویو» از عناصر تشکیل دهنده سیستم های نظامی مانند: رادار، کنترل و هدایت موشک و سیستم های هشدار دهنده به شمار می روند و همچنین در سیستم های مخابراتی کشور، از جمله مخابرات راه دور و مخابرات ماهواره ای مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش به طراحی و ساخت قطعات مایکروویو شامل: محدودکننده و آشکارساز تقویت کننده کم «نویز» پرداخته شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):