برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه بالینی اثرات افزودنی قطره گل ساعتی (Passiflora) به کلونیدین در درمان Withdrawal Syndrome ترکیبات افیونی و مقایسه با دارونما در یک کارآزمایی دوسویه کورگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1380

کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر یافتن درمان موثری برای ترک موادافیونی است. تریاک (Opium) حاوی حدود 20 آلکالوئید است و ترکیبات موثر آن عمدتا آگونیست های رسپتور m می باشند. نشئه (Euphoria) در اثر فعال شدن رسپتورهای m و احتمالا سیگما ایجاد می شود. درحالی که آگونیست های K موجب ملال (Dysphoria) می شوند.
تزریق آگونیست های m به داخل تگمنتوم شکمی (Ventral tegmentum) موجب فعال شدن نورون های دوپامینرژیک می شود که به هسته آکومبنس (Nucleus accummbens) منتشر می شوند.
تجویز آنتاگونیست های دوپامینرژیک از این اثر جلوگیری نمی کند. بنابراین، به نظر می رسد که مکانیسم های غیردوپامینی در آن دخیل باشد.
همانطور که عنوان گردید دارو درمانی های رایج فقط (و یا به طورعمده) درمان علائم فیزیکی را مدنظر قرار می دهند و درمان علائم روانی که عمدتا دیرپا نیز می باشند، کمتر موردتوجه قرار می گیرد. ازطرف دیگر تجویز بنزودیازپین ها با خواص آرام بخشی، ضد اضطرابی، خواب آوری و ضداسپاسم به دلیل ایجاد تحمل و وابستگی در شخص معتاد با دقت خاصی صورت می گیرد.
علاوه بر این، 25 تا 30 درصد از بیماران به بنزودیازپین ها پاسخ نمی دهند. در طب سنتی ایران از والرین (Valeriana) و همچنین گیاه سرخ ولیک (Crataegus) به عنوان داروی ضداضطراب استفاده می شود. در مراجع داخلی و خارجی مانند گیاهان دارویی دکتر زرگری و یا British Herbal Pharmacopoeia از این گیاه به عنوان داروی ضداضطراب و خواب آور یادشده و در چند مطالعه Preclinical این گیاه اثرات ضداضطراب خود را برروی موش نشان داده است. لذا در این تحقیق ما برای اولین بار اثرات ضد اضطرابی، آرام بخشی و خواب آوری این گیاه را در یک کارآزمایی بالینی دوسویه کور در مقایسه با دارونما در درمان Withdrawal Syndrome افراد معتاد به ترکیبات افیونی که کلونیدین دریافت می کنند، بررسی خواهیم نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):