نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت انواع جفت کوپلینگ 13-T-13گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
بابالو حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: شرکت آلومینای ایران

خروجی طرح: 

8 جفت کوپلینگ ساخته شد و هم اینک در واحدهای 12، 13 و 14 شرکت آلومینای ایران از آن بهره برداری می شود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

کوپلینگ های دنده دار یکی از تجهیزات مورد استفاده در صنعت تولید آلومینا و دیگر صنایع است. با توجه به اهمیت قطعه بنابر درخواست کارفرما دانش فنی ساخت قطعه تدوین گردید.
صرفه جویی ارزی، کارآفرینی و ایجاد روحیه خودباوری در زمره دستاوردهای این طرح به شمار می رود
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):