نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

انواع مدل کسب و کارگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
هاشمی حمید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح ضمن استفاده به عنوان پایه علمی در دیگر پژوهش ها با جمع آوری مطالب دیگر در قالب کتاب و مقاله ارائه خواهد شد.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

بیشترین نوآوری ها در عصر حاضر و در فضای کسب و کار، در حوزه مدل های کسب و کار صورت می گیرد. زیرا نقش موثری در تامین نیاز های مشتریان و تامین درآمد برای شرکت ها را به عهده دارد و سبب ارتقاء آنها می گردد؛ از این رو اهمیت فراوانی به این مفهوم داده شده است. مدل های مختلف کسب و کار دارای کارکردها و کاربردهای متنوعی هستند. بسیاری از آنها از قرن ها و برخی دیگر از سال ها پیش شناخته شده و مورد استفاده قرار می گرفته اند. اما ورود نوآوری ها و فناوری های جدید باعث توسعه مدل های مناسب تر و موفق تری برای شرایط فعلی زندگی بشری و جوامع مختلف شده است. مطالعه حاضر به بررسی انواع مدل های کسب و کار و منشاء شکل گیری آنها پرداخته و هر یک از انواع به طور مشروح معرفی گردیده اند.
برخی از مدل های کسب و کار به طور خاص و تنها در فضای اینترنت و فضای مجازی قابل اجرا بوده و ورود به این عصر سبب ظهور و بروز آنها گردیده است. از جمله: مدل کسب و کار مبتنی بر محتوا، مدل مبتنی بر ارائه خدمات متنوع اینترنتی، مدل مبتنی بر فراهم آوردن امکان جستجوی سایت های مختلف، مدل مبتنی بر ارائه خدمات تبلیغاتی، مدل مبتنی بر شبکه تبلیغاتی و ...
بسیاری از مدل های دیگر کسب و کار در فضای واقعی دارای کاربرد می باشد از جمله: مدل کسب و کار آبونمان، مدل کسب و کار تیغ و خودتراش، مدل کسب و کار هرمی، مدل کسب و کار بازاریابی چندسطحی، مدل کسب و کار اثرات شبکه، مدل کسب و کار انحصاری، مدل کسب و کار حراجی، مدل کسب و کار صنعتی سازی خدمات، مدل کسب و کار خدماتی کردن محصولات و بسیاری مدل های دیگر. این مطالعه ضمن بررسی تاریخچه ظهور و کاربرد ویژه آنها، انواع و اجزای هر یک از مدل ها را مورد بررسی قرار داده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):