نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین ارزش غذایی و ترکیب شیمیایی هسته هفت رقم انگورگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: شیمی تجزیه

پژوهشگران: 
ملکی رامین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: آموزشکده فنی ارومیه

خروجی طرح: 

عرضه نتایج طرح به کارفرما
ارائه مقاله در کنگره علوم باغبانی ایران (دانشگاه شیراز 1386)
ارسال یک مقاله جهت چاپ در مجله

Journal of Food Composition and Analysis.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

منطقه ارومیه از قطب های باغبانی کشور است و انگور با گونه های متنوع خود یکی از محصولات باغی اصلی این منطقه است. توسعه صنایع غذایی تبدیلی در کنار باغات حاصل خیز منطقه می تواند منجر به ارزش افزوده قابل توجهی برای محصولات فوق گردد، لذا تعیین ارزش غذایی گونه های مختلف انگور برای شناسایی گونه های مغذی تر جهت تولید، حائز اهمیت فراوان است. در ضمن کشور هایی همچون ایتالیا، امروزه با استخراج روغن هسته انگور و صادرات آن در جهت درآمدزایی هر چه بیشتر گام های موثری برداشته اند. لذا با عنایت به موارد مذکور در کار پژوهشی حاضر ترکیب شیمیایی هسته هفت رقم انگور شامل لعل بیدانه، قزل اوزوم، ریش بابا، تبرزرد، گزن دایی، سیاه سردشت و حسینی از لحاظ محتوای چربی، پروفیل اسیدهای چرب، ویتامین E، کلسیم، منیزیم، مس، آهن، روی، کرم، کادمیم، سرب بررسی شدند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):