نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی سیستم تهویه قطار توربوترنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق- مکانیک

پژوهشگران: 
حاجیلو حسینعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1384

کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

خروجی طرح: 

نتایج طرح جهت بهره برداری به کارفرما ارائه گردید.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

مشکل اساسی تهویه قطارهای توربوترن در نظر نگرفتن وضعیت اقلیمی به خصوص وضعیت کویری ایران است. این مساله سیستم سرمایش قطار را در فصل تابستان مختل می کند.
در این طرح با توجه به امکانات بومی موجود، طرح بهینه سازی و رفع این مشکل ارائه شده است
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):