برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه و مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونت گاه های روستائی جوین سبزوارگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
رهنما محمدرحیم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی به کارفرما
تنظیم مقاله پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

ساماندهی مناطق روستایی و به دنبال آن توسعه مناطق روستایی, به طور مشخص یکی از وجوه مهم فعالیت های توسعه در سرتاسر دنیا و از جمله در کشور ماست. از این رو در چهار دهه پیش به این طرف, مفهوم برنامه ریزی توسعه روستایی, به منزله ابزاری برای سیاست پیشبرد توسعه اجتماعی اقتصادی در کلیه کشورهای جهان سوم, از جمله کشور ما, اهمیت فزاینده ای می یابد و در این باره انواع مختلف برنامه ریزی توسعه روستایی اجرا شده است.
طرح های توسعه اقتصادی اجتماعی فضاهای روستایی را نیز می توان نوعی برنامه ریزی روستایی قلمداد نمود که عمدتا به بررسی وضعیت روستاها و عرضه پروژه ها و راهکارهای لازم جهت از بین بردن تنگنا و نارسایی های موجود در روستاها توجه دارد. از جمله ویژگی های اساسی این گونه طرح ها, گرایش به نگرش سیستمی یکپارچه و فضا محوری, به جای نگرش روستامحوری و بخش محوری در بحث مطالعات, به دلیل پیوستگی فضاها و عناصر تشکیل دهنده آن است. در این طرح, با تشکیل گروه های مختلف و ارتباط مداوم بین آنها سعی شده به این شیوه مطالعه و برنامه ریزی توجه شود و نیز به عرضه طرح های ناحیه ای منجر شود. ولی احساس می شود به دلیل اینکه سیستم مدیریتی بخشی است, باید تغییراتی نیز در نظام مدیریتی به وجود آید و سیستم مدیریتی متناسب با سیستم مطالعات فضایی ناحیه ای به وجود آید, تا توفیق را به دنبال داشته باشد. هدف اصلی این طرح شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف سکونت گاه های روستایی و تعیین فرصت ها و تهدیدها، بر اساس روش swot است.
در این تحقیق با استفاده از مدل تکنیک مدیریت استراتژیک SWOT و بر اساس مطالعات صورت گرفته و همچنین انجام مصاحبه با خبرگان و مسوولان محلی شهرستان نقاط قوت و ضعف این منطقه از جوانب گوناگون مشخص شده است. بررسی مسائل و مشکلات و همچنین امکانات بالقوه این منطقه به عرضه راهکارهای علمی و عملی در زمینه حل مشکلات مذکور با استفاده از توانمندی های انسانی و طبیعی موجود منجر شده است.
در مرحله نهایی طرح با توجه به مشکلات و نارسایی های موجود در منطقه اقدام به ارائه راهکارها و پروژه هایی در سطح منطقه جوین شده است. راهکارهای داده شده عمدتا برای بالابردن توان علمی و سطح آگاهی روستائیان است و در این خصوص از نظر روستائیان نیز استفاده شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):