نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی استفاده از لوله های پلیمری جدید در انتقال گاز مانند لوله های پلی اتیلن، پلی آمید، لوله های مغناطیسی پلی اتیلنی و... و ارزیابی ابعاد مختلف و مزایای بکارگیری با توجه به شرایط و تکنولوژی موجودگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: شیمی آلی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: شرکت گاز استان سمنان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

در این طرح پژوهشی، ابتدا به بررسی لوله های گاز استفاده شده در کشور پرداخته شده است، در مرحله بعد لوله ها و فناوری های جدید بررسی شدند. خواص فیزیکی و شیمیایی، قیمت تمام شده و هزینه های نصب، تعمیر و نگهداری هر یک با همدیگر مقایسه شد و در پایان با توجه به فناوری موجود و اوضاع اقتصادی و اقلیمی بهترین نوع معرفی شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):