نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

روش اندازه گیری کلسیم در سرم خون و ادرارگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: بیوشیمی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

مجوز تائید کیفیت از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی دریافت شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

برای اندازه گیری میزان کلسیم در سرم خون و ادرار روش های متعددی توسط محققان ارائه گردیده است که متداول ترین آن روشی موسوم به «ارتوکرزول فتالئین» است که به صورت خلاصه توضیح داده می شود:
در این روش دو محلول جدا از هم وجود دارد که هنگام آزمایش آنها را به میزان مساوی و به مقدار موردنیاز مخلوط نموده و سپس حجم مشخصی سرم خون یا ادرار به آن اضافه کرده و بعداز 5 دقیقه دانسیته اپتیکال را در دستگاه اسپکتروفوتومتر می خوانیم و به سهولت میزان کلسیم را در سرم یا ادرار اندازه می گیریم.
این دو محلول عبارتند از:
1 محلول تامپون دی اتانول آمین با
pH=11.5
2 محلول کروموژن شامل ارتوکرزول فتالئین و دی متیل سولفاکسید

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):