برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه مس با خلوص بالا جهت مصارف الکترونیکی با استفاده از روش "ESCM"گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فرآوری مواد فلزی

پژوهشگران: 
کتابچی شیرین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

بازیابی قراضه مس OFHC کم اکسیژن و با هدایت بالا از طریق اصلاحاتی در تکنیک ذوب ESR صورت گرفت. در این روش از الکترود گرافیتی  به جای الکترود مصرفی استفاده گردید. همچنین به جای قالب آبگرد مسی در اینجا بوته گرافیتی با خلوص بالا به کار گرفته شد. ترکیبات سرباره ای نیز از مواد سدیم فلوراید آلومینا و فلورین با نسبت های مختلف انتخاب شدند. در طول کار این نتیجه حاصل شد که خلوص سرباره و گرافیت مصرفی در الکترود و بوته بسیار بر خلوص محصول اثرگذار خواهد بود و ناخالصیهای موجود در سرباره یا گرافیت به راحتی مس را در حین ذوب آلوده می سازند. مکانیزم های ممکن برای ورود عناصر آلاینده شامل آهن،سلیسیم و گوگرد به درون مس مذاب مورد بحث قرار گرفت. در بهترین نتایج، مسی با خلوص 99.988 هدایت الکتریکی 100.1 بدست آمد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):