نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

کتاب شناسی تحلیلی - توصیفی اقتصاد اسلامی (جلد دوم - مطالعات موردی و موضوعی)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی الهیات

پژوهشگران: 
دادگر یداله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1377

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

کتاب مذکور توسط انتشارات دارالتعارف بیروت در سال 1981 میلادی (1401، هـ.ق) چاپ شده است؛ نسخه مورد استفاده ما در این تحقیق چاپ هفتم می باشد که آخرین تجدیدنظرها تا زمان حیات آیت اله صدر در آن صورت گرفته است. کتاب در یک مقدمه و دو فصل شده تنظیم شده است و چندین ضمیمه هم در پایان به آن افزوده شده است. آیت اله صدر در پیشگفتار به بررسی زمینه های بروز فکر اسلامی به طور کلی و اقتصاد اسلامی به طور خاص می پردازد، و در ضمن بر شمردن اسامی برخی محافل و مراکز علمی در جهان اسلام (الازهرا، نجف، دمشق، قم و...) توصیه می کند که همه باید تلاش کنند و حرکتی در جهت تحقق اسلام و تشکیل تمدن بزرگ اسلامی راه اندازه نمایند. سپس به ضرورت تبیین فلسفه اسلامی و شکل گرفتن اقتصاد اسلامی اشاره می کند.

 
 
Title:Abstract:

This research is a descriptive analytic investigation among the main works in the Islamic economy.
63 books and articles have selected among contemporary works, they are investigated and collected in two parts: General studies and Case studies.
In this research the following points have been considered:
1- Explaining the aim (or aims) of the mentioned works.
2- Criticizing them from content point of view and also dealing with the forms.
3- Concluding remarks.
Finally, Bases on the mentioned bibliography, an essay entitled «A review on the Islamic Economic litterateur» has extracted and authorized.Keyword(s):