نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و تدوین برنامه های راهبردی به منظور ساخت مبدل های کاتالیستی اگزوز موتورهای بنزینیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی معدنی

پژوهشگران: 
رخشان قیس (مسئول طرح)
عابدی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی فعالیت های انجام شده و ارائه نتایج حاصل از آن به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

اهمیت کنترل منابع ایجاد آلودگی هوا به ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران که 60 درصد منبع ایجاد آلودگی آن را وسایل حمل و نقل موتوری تشکیل می دهند، بر کسی پوشیده نیست. لذا هدف اصلی این پروژه ارایه راهکاری در خصوص انتخاب کاتالیست یا کاتالیست های مناسب با شرایط جوی، امکانات فنی و اقتصادی و فرهنگ عمومی جامعه می باشد.
در این گزارش ابتدا به بررسی منابع آلودگی هوا و در ادامه به مساله احتراق در موتور و اهم واکنش هایی که روی سطح مبدل های کاتالیستی رخ می دهد، اشاره شده است. سپس انواع مبدل های کاتالیستی به ویژه مبدل های کاتالیستی سه راهه، عوامل موثر بر کارکرد این کاتالیستها و چگونگی کنترل آنها و همچنین موضوعاتی مانند
Light–Off مورد بحث قرار گرفته است. موضوع طراحی و ساخت مبدل های کاتالیستی نیز از حیث اجزای تشکیل دهنده اصلی آنها، شامل تکیه گاه (سرامیکی یا فلزی)، لایه آبدیده و فاز کاتالیتیکی یکی از بخش های مهم این تحقیق می باشد. در نهایت پس از اشاره به چند روش ساخت شاخص، نتایج زیر مورد تشریح قرار گرفته اند:
الف - کاتالیست برگزیده و مناسب شرایط کشور، کاتالیست مزدوج نزدیک می باشد.
ب - در این تحقیق فرمولاسیون هایی پیشنهاد شده اند که در آنها عمدتا از پالادیم جهت اکسایش هیدروکربن ها و منو اکسید کربن و از رودیم جهت احیای اکسیدهای نیتروژن استفاده می شود.
ج - بین دو نوع مبدل کاتالیستی با تکیه گاه فلزی و سرامیکی، نوع فلزی مناسب شرایط کشور تشخیص داده می شود.
د - مخلوط تک فاز سریم – زیر کنیم به عنوان منبع ذخیره اکسیژن در فرمولاسیون کاتالیست ها پیشنهاد می گردد.

 
 
Title:

Strategic Study and Compiling a Program for Catalytic Convertors Production for Petrol Engine ExhaustAbstract:

The important of controlling the sources of air pollution especially in the large cities like Tehran in which 60% of its air pollution contributes to the automobile internal combustion engines, is clear to every one.
The aim of this project is to present a strategy for selecting a catalysts suitable to environment, technical and economic possibilities, and the culture of the society. In this project, having studied the sources of air pollutions, the combustion in the engine motors and the important reactions occur on the surface of the catalyst convertors is mentioned.
Then, different catalyst convertors especially three–way ones, effective factors on their performance, the way of controlling them and subjects such as light–off are discussed.
Also, design and manufacturing of the catalyst convertor main components including substrate (ceramic or metallic quality), wash coat and the catalytic phase are the important parts of this research. Finally having referred to some outstanding manufacturing methods, the following results are described:
A) The closed–coupled catalyst system is the selected one, which is suitable to the country conditions environmentally and culturally.
B) Formulations are suggested in this research in which palladium is used to oxidize hydrocarbons and carbon monoxide, and rhodium to reduce nitrogen oxides mainly.
C) Comparing two kinds of catalysts, one with metallic substrate and the other with ceramic one, the metallic is considered more suitable for the country.
D) The mixture of cerium–zirconium mono phase as a source of oxygen storage (preservation), is suggested in catalyst formulation.Keyword(s):