برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین پروتکل تشخیصی و درمانی بیماری های پستان بر اساس کتبگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
حقیقت شهپر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق کتابی تحت عنوان .Breast Management A Guideline on common Diseases تهیه و چاپ شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

یکی از مسایل عمده در خدمات بهداشتی، عدم هماهنگی بین بخش های تشخیصی و درمانی است. اقدامات غیر ضروری تشخیصی و درمانی، عدم تشخیص صحیح و بموقع بیماری، اتلاف هزینه و وقت بیماران از عوارض قابل توجه این مشکل است. برای شفاف ساختن سیر تشخیص و درمان یکی از مشکلات شایع بانوان، یعنی بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان بر آن شدیم تا پروتکلی براساس آخرین تحقیقات و دستاوردهای علمی موجود از وضعیت و امکانات موجود، در کشور براساس اجماع متخصصین و صاحبنظران امر تهیه و تنظیم نماییم. بدین منظور با طراحی پروژه ای، 21 نفراز متخصصین در زمینه های مختلف تشخیصی و درمانی بیماری های پستان (جراحی، رادیولوژی، سیتوپاتولوژی، زنان، رادیوتراپی و شیمی درمانی) به همکاری دعوت شدند.
ضمن گردآوری مطالب علمی کتب و مقالات در موضوعات مربوط طی حدود 45 جلسه 3 ساعته، با حضور 17 تن از متخصصین مدعو، موضوع به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. نتایج جلسات پس از چندین بار تجدید نظر و بررسی توسط چهار نفر مشاور اصلی پروژه تحت بررسی نهایی قرار گرفت و در نهایت روش تأئید شده تشخیص و درمان هر بیماری در حداقل حجم و ترجیح بصورت الگوریتمی تنظیم گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):