برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ازدیاد کلنی پایه هلو و بادام GF677گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
عبادی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

پایه GF677 دو رگ بین هلو و بادام بوده می باشد. این پایه برای باغات تحاری بادام و یا هلو استفاده می شود. در بین پایه های متفاوت هلو بادام، در اروپا بیشترین علاقه به پایه GF677 می باشد. این پایه از یک نهال به طور تصادفی در دهه 1940 در فرانسه به دست آمده است. پایه GF677 در خاکهای آهکی فرانسه جایی که هلو پرورش داده می شد، شناسایی شده است. با تکامل روشهای تکثیر غیر جنسی و رویشی، این پایه به صورت پایه غالب برای بادام و هلو در فرانسه در آمده است.
پایه
GF677 پایه ای قوی، کاملا تنومند، دارای تاج از هم باز و کمی آویزان، برگها روشن، بلند و نسبتا باریک، گلها به رنگ صورتی رنگ پریده، میوه ها حد واسط هلو و بادام با هسته ای درشت و گرد با جداری بسیار سخت و دارای مغزی تلخ می باشند. زمان شکوفایی گلها زودتر از هلو و ریشه های آن ظاهری شبیه ریشه های بادام دارند. این پایه در خاکهای آهکی و ضعیف برای هلو توصیه می شود. در خاکهای قوی و حاصلخیز، میوه دهی هلو کمی رنگ پریده بوده و با کاهش محصول روبرو خواهند شد. این پایه کاملا مناسب درختان بادام بوده و درختان قوی و یکنواخت تولید می کند. نهالهای جوان بادام بر روی این پایه نسبت به شرایط خفگی خاک مقاومتی در حد هلو دارند. سازگاری این پایه برای پیوند زرد آلو و الو بر روی آن بستگی به رقم آنها دارد و برای کلیه ارقام مناسب نیست. به طور کلی هر رقمی را که بتوان بر روی هلو پیوند زد ،بر روی این پایه نیز سازگاری دارد و با پیوندک آلوهای ژاپنی تطابق کامل دارد.
هلوهای پیوند شده بر روی این پایه قوی و پر رشد بوده و پس از انتقال به زمین اصلی درصد بقای آنها با لاست و نسبتا زود به بار می نشینند. در حقیقت درختان پیوند شده بر روی این پایه قدرت رشدی پایه هیبرید را نشان داده و از هر دو والد بادام یا هلوی خود قوی تر می شوند و به دلیل افزایش قدرت رشد و اندازه، درخت پیوندی بر روی این پایه محصول بیشتری نسبت به والدین خود در شرایط یکسان تولید می کند. رسیدن میوه نسبت به پایه هلو یا بادام چند روز تا یک هفته و یا حتی کمی بیشتر به تاخیر می افتد که علت آن قدرت رشدی گیاه می باشد.
خزان گیاهان در پاییز نیز با تاخیر انجام می شود. بنابراین در مناطق سرد ممکن است درخت برای مقابله با سرمای زمستان در اوایل پاییز به حد کافی مقاوم نشده باشد. درختان بادام پیوند شده بر روی این پایه در تحت شرایط آبیاری و خاک خوب ممکن است خیلی بزرگ شوند. تربیت نهال در سالهای اول شامل انتخاب بازوها برای جلوگیری از تراکم شاخه ها و شکستن در مراحل بعدی مفید واقع می شود.
پایه دورگ جدید هلو
X بادام بنام Adarcias از گرده افشانی باز بین هلو و بادام در اسپانیا بدست آمده است. این پایه ریشه‌زایی خوب و رشد کمتر داشته و از پایه‌های دو رگ دیگر بدست آمده در این کار اصلاحی پربارتر بوده است. شاخه‌های جدید در بهار و تابستان سبز، و در زمستان بشدت قرمز رنگ هستند. برگها بیشتر شبیه برگ هلو بوده و گلها بزرگ، صورتی کم‌رنگ و نمایشی هستند. میوه‌ها بین هلو و بادام بوده و وزن آنها 27 گرم و طول آنها 39 میلی‌متر و عرض آنها 35 میلی‌متر می‌باشد. این پایه دارای رشد متوسط و عادت رشدی عمودی می‌باشد که از این جهت متفاوت با پایه GF677 می‌باشد چراکه پایه اخیر دارای تاج گسترده و باز می‌باشد. درختان پیوندی هلو بر روی این پایه کم‌رشدتر از درختان پیوندی مشابه بر روی GF677 هستند. باردهی بر روی این پایه بیشتر یا مشابه GF677 است. سازگاری این پایه با پیوندکهای هلو و شلیل بسیار خوب است.
این پایه همچنین سازگاری خوبی با پیوندکهای ارقام آلوی ژاپنی
(Prunus salicina) داشته ولی با برخی ارقام آلوی (Prunus domestica) سازگار است. این پایه به عوامل بیماریزای stigmina carpophila و Tranzschelia pruni-spinosae مقاوم است  (Moreno & Cambra, 1995)کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):