نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت آشکار ساز در باند مایکروویوگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: برق

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

آشکار ساز مایکروویو یکی از اجزای اصلی گیرنده هموداین می باشد این نوع گیرنده بخاطر داشتن سرعت پاسخ بالا و پهنای باند وسیع در گیرنده های جنگ الکترونیک (EW) نظیر گیرنده هشدار دهنده رادار (R.W.R) و اندازه گیری لحظه ای فرکانس (IFM) مورد استفاده قرار می گیرد.
آشکار ساز مایکروویو شامل دیود آشکار ساز، مدار تطبیق و با یاس
DC می باشد. دیود شاتکی (schotky) مسافت شرکت HP به علت داشتن سرعت پاسخ بالا در باند مایکروویو و حساسیت کافی انتخاب گردید. امپدانس ورودی دیود شاتکی در پهنای باند مورد نظر دارای تغییرات زیادی بوده لذا یک مدار تطبیق ورودی برای جبران این تغییرات زیادی بوده لذا یک مدار تطبیق ورودی برای جبران این تغییرات و کاهش VSWR ورودی آشکارساز ضروری است.
این طراحی به روش گرافیکی و با استفاده از یک برنامه کامپیوتری انجام گرفت و مدار نهایی به صورت سه خط انتقال شامل دو خط سری و یک خط موازی درآمد.
مدار نهایی با تکنولوژی مدار مجتمع مایکروویو
(MIC) روی یک صفحه آلومینا ساخته شد و دیود مذکور نیز بوسیله دستگاه باندر (bonder) روی مدار نصب گردید. خلاصه ای از تکنولوژی ساخت به روش مدار مجتمع مایکروویو در گزارش آمده است.
در مرحله نهایی مدار ساخته شده مورد آزمایش قرار گرفت و پارامترهای مهم آن شامل حساسیت مماسی
(TS)، حساسیت آشکار سازی و ناحیه Square law اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پارامترهای اندازه گیری شده به مقادیر مورد نظر نزدیک می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):