نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید فولادهای الکتریکی و مغناطیسیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: متالورژی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  شهریور 1367

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

نتایج حاصله در مرحله آزمیشگاهی تحقیقات تجربی را میتوان به شرح زیر خلاصه نمود و در برنامه ریزی و اجرای مرحله تحقیقات شبه نیمی صنعتی مورد استفاده قرار داد.
1- همانطور که اشاره شد خواص مغناطیسی نمونه های تهیه شده هنوز به نمونه های مشابه خارجی نرسیده است. نظر به تاثیر مخرب ناخالصی هائی از قبیل کربن گوگرد، منگنز، اکسیژن و ازت این نکته مسلم به نظر میرسد که در تولید فولادهای الکتریکی و مغناطیسی استفاده از فولادهای تمیز ضروری است و بنابراین عملیات پالایش مذاب و گاز زدائی آن ضرورت تام دارد.
2- مقدار نورد سرد اولیه و ثانویه بر خواص مغناطیسی محصول تاثیر میگذارد. در این رابطه اطلاعات مفیدی از منابع علمی تحصیل گردیده است که تا حدود زیادی مشکل را رفع و احتمالا ضرورت تحقیق عملی در این زمینه را منتقی مینماید. اما چنانچه دستگاه نورد مناسبی در اختیار باشد انجام چند مورد آزمایش عملی در این زمینه مناسب خواهد بود.
3- در مورد تاثیر محیط عملیات حرارتی نهائی (مقدار هیدروژن، مقدار رطوبت، مقدار ازت و موارد مشابه) لازم است که جهت رفع ابهامها و تکمیل اطلاعات و همچنین تطبیق اطلاعات نظری با نتایج عملی بررسی تجربی بعمل آید. در این مورد به یک کوره عملیات حرارتی در محیط کنترل شده نیاز است که چون خرید آن از خارج توسط دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی چندان محتمل نیست لذا بررسی امکان ساخت آن در داخل در برنامه تحقیقات شبه نیمی صنعتی پیش بینی شده است ولی بهرحال وارد کردن بعضی وسائل آن از خارج ضروری است.
4- دمای آنیل کردن نهائی باید بالاتر از
900ºC و در حدود 950ºC باشد و در این دماها زمان آنیل کردن احتمالا کمتر از 10 دقیقه است ولی بهرحال بررسی تجربی بیشتر در این زمینه ضرورت دارد که در صورت تصویب طرح مرحله مطالعات شبه نیمی صنعتی انجام خواهد شد.
5- نحوه سرد شدن محصول بر خواص مغناطیسی آن تاثیر چشمگیری میگذارد و مشخص گردید که در این رابطه لازم است محصول به آهستگی تا کمتر از
350ºC خنک شود. بررسی تاثیر نحوه سرد شدن محصول بر خواص آن و تعیین شرایط بهینه ممکن است ضرورت داشته باشد انجام این امر به تصویب طرح مرحله شبه نیمه صنعتی و تهیه کوره عملیات حرارتی مناسب بستگی دارد.
6- به منظور مقایسه خواص نمونه های تهیه شده با نمونه های مشابه خارجی یا با خواص مندرج در استاندارها، نمونه ها را باید الزاما در ابعاد استاندارد تهیه نمود.
با انجام مرحله تحقیقات آزمایشگاهی از یک طرف محورهای تحقیق و از طریق مشکلات و کمبودها تا حدود زیادی روشن شد و حدود بهینه بعضی از پارامترها مشخص گردید.
بر اساس نتایج بدست آمده گروه تحقیق پروژه درصدد است تا برنامه تحقیقات شبه نیمه صنعتی تنظیم و تقدیم نماید و در صورت تصویب توسط دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی نسبت به اجرای آن اقدام لازم را بعمل آورد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):