نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اندیشه سیاسی در جهان اسلام از فروپاشی خلافت عثمانی (جلد دوم)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

مالک بن نبی از جمله مهمترین متفکران تاثیرگذار در جهان اسلام است که بسیاری از نویسندگان، روشنفکران و نسل بعدی اندیشمندان جهان اسلام از او اثر پذیرفته اند. شخصیت پرورش یافته و خودساخته، ذهن خلاق و مباحث عمیق و منسجم مالک او را به یکی از اندیشمندان ارزشمند جهان اسلام تبدیل کرده است. مباحث مالک در عین انسجام و اتقان علمی، رویکردی کاملا عمل گرایانه و کاربردی دارد و علل انحطاط و عقب ماندگی تمدن و جوامع اسلامی را ریشه یابی می کند و در صدد ارایه راهکار برای برون شد از وضعیت نابسامان زمان خود برآمده است. در بحث حاضر در حد توان و دسترسی به منابع، کوشیده ایم مهمترین آرای سیاسی مالک را مورد تبیین و تحلیل قرار دهیم، بخش عمده و مهمی از مقاله به الزامهای تمدن و ظهور و افول تمدن اسلامی اختصاص دارد و به تبیین ابعاد مختلف تمدن اسلام و تا حدی نسبت آن با غرب و آفات تمدن می پردازد. اسلام و دموکراسی بحث بعدی مقاله را تشکیل می دهد؛ مباحث مالک برای نشان دادن مولفه های دموکراسی در اسلام عمیق و ستودنی است. واکنش مسلمانان در قبال تمدن غرب که به پیدایش جریانهای فکری مختلف در جهان اسلام منجر گردید، بحث بعدی مقاله است. بخش عمده ای از آثار و اندیشه های مالک به مساله فرهنگ اختصاص دارد و ما در قسمت سوم مقاله تلاش کرده ایم آرای مالک را در باب فرهنگ مورد تبیین قرار دهیم و نقاط ضعف و قوت فرهنگی جهان اسلام و نقش فرهنگ جوامع مسلمان را در عقب ماندگی آنها از نظر مالک بن نبی روش سازیم. آینده جهان اسلام از نگاه مالک بحث مهم و کوتاه پایان مقاله است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):