برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نظریه ها و راهبردهای تحقق گفت و گوی تمدن هاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
منصور نژاد محمد (مسئول طرح)
امین اسماعیلی حمید (همکار طرح)
ایمانی مصطفی (همکار طرح)
حمزه نژاد مهدی (همکار طرح)
خلیلی - (همکار طرح)
عظیما جهانگیر (همکار طرح)
شیرودی حسن (همکار طرح)
فاضلی مهسا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

در مقدمه طرح «بررسی نظریه ها و راهبردهای تحقق گفت و گوی تمدن ها»، نکات زیر مورد بررسی قرار می گیرند: 1) بیان مساله؛ 2) هدف تحقیق؛ 3) ضرورت تحقیق؛ 4) پیشینه تحقیق؛ 5) سوال های تحقیق؛ 6) روش ها و تکنیک های تحقیق؛ 7) سازماندهی تحقیق.
1) بیان مساله:
اندیشه گفت و گوی تمدن ها از سوی جناب آقای خاتمی، رییس جمهوری اسلامی ایران، در خلال پیام ها و سخنرانی هایی با مخاطبین داخلی و خارجی مطرح شده است. اهم نکاتی که از سال 1377 تا کنون، به وسیله ایشان بیان شده عبارت است از:
1-1) ارایه تصویری معقول و آزاد اندیشانه از دین و انقلاب اسلامی:
به عنوان مثال ایشان تعارض دینداری و آزادی را فاجعه قلمداد می کنند: یکی از فاجعه های بزرگ تاریخ بشر این است که دینداری با آزادی، روبروی هم قرار بگیرند، که در این صورت، هم دین زیان می کند و هم آزادی و هم انسانی که شایسته این است که دیندار و آزادی خواه باشد.
1-2) نهراسیدن از گفت و گو با دیگران
ایشان تاکید دارند که ایران اسلامی با سابقه مدنی مستحکم، از این اعتماد به نفس برخوردار است که از رویارویی فرهنگ ها و تمدن ها نهراسد: ایران صاحب یک هویت فرهنگی است.
1-3) مراد از گفت و گوی تمدن ها:
آقای خاتمی تصریح دارند که مرادشان در گفت و گوی تمدن ها، گفت و گوها و تمدن های سابق و راکد نیست، بلکه مرادشان، «طرح مبادی و مبانی تمدن آفرین ملت ها و مبادی تمدن ساز فرهنگ ها است»
1-4) و نکات دیگری چون «نقش اساسی متفکران در این تحول»، «پرهیز از خود باختگی در برابر تمدن غرب»، «مثبت بودن بعضی دست آوردهای تمدن غرب»، «آغوش اسلام به روی اندیشه غیر اسلامی (بالنده) همواره باز بوده است» و ... بخشی از دیدگاه های جناب خاتمی در اندیشه گفت و گوی تمدن ها است.
طرح اندیشه گفت و گوی تمدن ها، بلافاصله از سوی جامعه جهانی، مورد استقبال واقع شده و حتی پیشنهاد آقای خاتمی و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال 2001، به عنوان سال گفت و گوی تمدن ها نام گذاری شده است.
حال آن که پس از فضای جنگ سرد و فروپاشی ابر قدرت شرق، که نظم جهانی سابق فروریخته، متفکران خصوصا آمریکایی برای پر نمودن این خلا شروع به نظریه پردازی نمودند که مشهورترین آن، نظریه برخورد تمدن ها از سوی هانتینگتون، نظریه پرداز مشهور آمریکایی بود، ولی مورد اقبال جدی قرار نگرفت.
با استقبال جامعه جهانی از این اندیشه، نکات قابل تاملی در مقابل ما رخ می نماید. این که چرا دنیا به این اندیشه در این حد بالا اقبال نموده است؟ آیا مبانی نظری، آن ها را به این نتیجه رسانده یا ضرورت عملی و عصری؟ آیا جناب خاتمی این اندیشه را با تکیه به مبانی فلسفی و انسان شناسانه مطرح کرده اند، یا پیچیدگی های حکمرانی در دنیای جدید ایشان را به طرح این اندیشه کشانده است؟ آیا تمدن و فرهنگ خودی قابلیت و استعداد گفت و گوی با تمدن های زنده جهانی را دارد؟ راهکارهای تحقق این ایده چیست؟ و ...
این جا است که به نظر می رسد اصل پیشنهاد و نظر، و تعیین حدود و ثغور عناصر آن از سویی، و ابزارها و بسترها و راهبردها و راهکارهای تحقق این پیشنهاد از سوی دیگر، برای جمهوری اسلامی ایران موضوعیت می یابد. لذا در این طرح تحقیقاتی، علاوه بر مباحث مقدماتی (تعریف تمدن و گفت و گو، مرور اجمالی بر تمدن های سابق و ...) بر اندیشه های هماهنگ با اندیشه گفت و گوی تمدن ها نیز تاکید شده و با استفاده از دیدگاه های مختلف داخلی و خارجی، راهکارها و راهبردهای مشخص برای تحقق اندیشه گفت و گوی تمدن ها استخراج خواهد شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):