برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت ماشین برداشت زیتونگروه تخصصی:  ------------------

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اسدالهی رسول (مسئول طرح)
ربانی عطااله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

فرآیند طراحی با شناخت یک نیاز و تصمیم به انجام کاری برای آن آغاز می شود پس از بسیاری رفت و بازگشت در دورن مراحل، فرآیند با ارایه برنامه برای برآوردن نیاز تمام می شود. گاهی اوقات طراحی زمانی آغاز می شود که طراح نیازی را تشخیص می دهد و تصمیم می گیرد که کاری برای آن انجام دهد. کشف یک نیاز و تعبیر آن غالبا نیازمند یک حرکت بسیار خلاقه است زیرا ممکن است آن نیاز فقط عدم رضایتی نامعلوم یا احساس عدم سهولت در یک کار باشد و یا احساس کنیم که نادرست است. تعریف مساله باید شامل همه مشخصات لازم برای چیزی که قرار است طراحی شود، باشد، این مشخصات به طور اعم عبارتند از مشخصات کمی ورودی و خروجی. خیلی از مشخصات نافذ دیگر نیز وجود دارند که ناشی از شرایط خاص طراح و یا از طبیعت خود مساله می باشد. نظیر فرآیندهای ساختی که در اختیار داریم که خود به عنوان عامل محدود کننده آزادی عمل طراح خواهد بود.
پس از آنکه مساله تعریف شد و مجموعه مشخصات موثر و لازم به دست آمدند قدم بعدی سنتز یک راه حل بهینه می باشد. این سنتز بدون عمل تحلیل و بهینه یابی نمی تواند صورت گیرد. زیرا هر سیستمی که طراحی می شود باید تحلیل گردد تا معلوم شود آیا عملکرد آن با مشخصات آن هماهنگی دارد یا خیر. ممکن است نتیجه تحلیل سیستم نشان دهد که سیستم بهینه نمی باشد. چنانچه طراح در هر یک از دو آزمون شکست بخورد باید مسیر سنتز را از نو آغاز کند. به دیگر عبارت همان گونه که در شکل نیز نشان داده شده است، طراحی فرآیندی برگشت پذیر می باشد که در آن پس از عبور از مراحل گوناگون و ارزیابی نتایج به دست آمده به یکی از مراحل پیشین این روند برمی گردیم.
ارزیابی از جمله مراحل مهم از کل فرآیند طراحی است. ارزیابی، آخرین مرحله برای تایید موفقیت یک طرح است، و معمولا با ساختن نمونه اولیه و آزمایش آن در آزمایشگاه و یا در محل اجرا همراه است. در اینجا سعی براین است که مطمئن شویم طرح بدست آمده نیاز یا نیازهای مربوط را بر می آورد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

According to high volume of oil vegetable importing in our country which cases 380 million $ out of this country, therefore the Agriculture ministry, in the second development project, prepared a very complicated plan for seeding olive about handed thousand hectares of country lands.
By taking a glance at FAO organization statistics, it’ll be relapsed that 40% up to 60% of olive gardens exploitation expenses, are centralized in harvesting process, hence a special instrument was designed to solve this problem. This instrument which is based on pneumatic system is consisted of different elements. These are the most important of them Nozzle, Cyclon, Fan & flow control system.
During designing stage, these factors seemed to be essential to be mentioned: Drag force, Project area, Mass, Density, Prosity, Volume & constant spring between fruit, stem and at last either between stem and branch. These were performed in a random selection and without replacing in the form of statistic plan.
This design has got a special maneuver capability and just with a few changes in it, it’ll be possible to be in the shape of handy, mounted and then it’ll undergo the assembly line. In other word this instrument can perform it’s task not only in mechanized gardens but also on the slope lands. The mass production of this instrument is on important step forward in reducing the olive gardens exploitation expenses.Keyword(s):