نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ایجاد بانک اطلاعاتی دختران و زنان نخبه استان فارسگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: مدیریت امور فرهنگی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: استانداری فارس

خروجی طرح: 

نرم افزار و اطلاعات بانک مذکور در اختیار کارفرما قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

این طرح با هدف شناسایی و ثبت اطلاعات مربوط به دختران و زنان نخبه استان فارس در جهت برنامه ریزی برای استفاده از توان آنها در توسعه استان و کشور ایجاد شد. جمعیت مورد نظر در این طرح، شامل کلیه دختران و زنانی است که ساکن استان فارس می باشند و با توجه به معیارها و شاخص ها، در بخش های مختلف از قبیل علمی، قرآنی، سیاسی، اجتماعی، ورزشی، هنری، مدیریتی، کارآفرینی، خانوادگی و ... به عنوان زنان برتر یا نخبه شناخته می شوند.
مراحل ایجاد این بانک اطلاعاتی، به شرح زیر است:
طراحی کاربرگ اطلاعاتی (شامل: مشخصات فردی، زمینه نخبگی فرد، تحصیلات و کارهای شاخص انجام شده)، اطلاع رسانی (مکاتبه با ادارات و سازمان های مختلف استان، چاپ اطلاعیه در روزنامه های استانی و ارسال پیامک)، ایجاد پست الکترونیکی ویژه ارسال و دریافت اطلاعات، طراحی و تهیه نرم افزار، جمع آوری اطلاعات، ورود و کنترل اطلاعات، تهیه گزارش.
این بانک اطلاعاتی (که SQL Server و(Web Based می باشد قابلیت ثبت اطلاعات، ویرایش، جستجو، مدیریت دسترسی به اطلاعات و تهیه گزارش های آماری را دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):