نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی روش دقیق و آسان اندازه گیری فسفر در مایعات بیولوژیکگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: بیوشیمی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  فروردین ماه 1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

با اتمام این طرح کیت اندازه گیری فسفر در مایعات بیولوژیک طراحی شد. این کیت درصورت تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت مصرف در آزمایشگاههای تشخیص طبی قابل عرضه خواهد بود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

فسفر از مهمترین ترکیبات معدنی بدن است، کاهش شدید فسفات باعث راشیتیسم می گردد. با افزایش فعالیت هورمون پاراتیروئید میزان فسفر کاهش می یابد. بنابراین، ساخت معرف جهت اندازه گیری میزان فسفر می تواند در تشخیص برخی از بیماری ها کمک نماید. در این طرح روشی اعمال شده است که فسفر را می توان به طور مستقیم بدون احیاء نمودن، به طریق دستی و دستگاهی درطول موج مرئی (390nm) اندازه گیری کرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):