نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی روشهای کاهش هزینه های کاشت و برداشت تولید گل گیاه بابونه آلمانی Matricaria recutitaگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
یزدانی داراب (مسئول طرح)
عوده محمدعلی ساجد (همکار طرح)
نقدی بادی حسن علی (همکار طرح)
اهوازی مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی ماه 1379

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

بابونه آلمانی German chamotimile با نام علمی Matricaria recutita متعلق به خانواده Asteraceae از جمله گیاهان دارویی است که مدت زمان زیادی از خواص دارویی آن در سراسر دنیا استفاده می شود.
بابونه آلمانی گیاهی است یکساله به ارتفاع تقریبی 60 سانتی متر با گل های کوچک معطر که در یک طبق مدور کوچک قرار گرفته اند و ظاهری با مرکز زرد و حاشیه سفید را تشکیل می دهند. گل ها در فصل بهار و تابستان ظاهر و به تدریج برداشت می شوند. دارای ساقه های استوانه ای راست و بذور با طول 1.5-1 میلی متر با رنگ سفید مایل به خاکستری هستند. بابونه آلمانی بومی اروپا و شمال غربی آسیاست ولی در حال حاضر در سطح وسیعی در دنیا کاشت می شود.
بابونه آلمانی در محدوده وسیعی از آب و هوا رشد می کند ولی شرایط اپتیمم آن آب و هوای مناطق معتدل می باشد. بابونه گیاهی یکساله و زمستان گذران است ولی بذور آن برای جوانه زنی نیاز به سرما ندارند و چنانچه در بهار نیز کاشت شوند گیاه به گل خواهد رفت.
بابونه به نور زیاد نیاز داشته ولی در هر خاکی قادر به رشد است، بابونه آلمانی دارای واریته های زیادی است که به جهت دستیابی به میزان بالای موثره اصلاح شده اند.
گیاه بابونه به دو روش غیرمستقیم نشایی و مستقیم در زمین اصلی تکثیر می شود که بسته به نوع خاک، شیب زمین و سایر فاکتورها، باید روش مناسب تر را انتخاب کرد.
گیاه به دلیل سیستم سطحی ریشه ای نیاز به آبیاری های مکرر دارد. برداشت بابونه، در کشور ما توسط دست و در کشورهای صنعتی مثل مجارستان با ماشین های برداشت خاص انجام می گیرد.
عملکرد گل تازه گیاه در هکتار بطور متوسط 2000-3500 کیلوگرم می باشد که 80-75 درصد آن را آب تشکیل می دهد. در جریان طرح فوق که در مزرعه تحقیقاتی جهاد دانشگاهی در هلجرد کرج انجام شد سعی شد تا بابونه با دو روش کاشت مستقیم و نشایی در دو فصل بهار و پاییز کاشت شده و عملکرد گل مورد مقایسه قرار گیرد. در کاشت مستقیم بذور با تراکم 5، 7 و 9 کیلوگرم در هکتار با روش کرتی و در کاشت نشایی، نشا های با تراکم 15، 20 و 25 در 50 سانتی متر کاشته و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که در صورت مناسب بودن از زمین حیث بافت و شیب بهترین روش کاشت بابونه آلمانی کاشت بذر به صورت مستقیم و با تراکم 7-5 کیلوگرم در هکتار می باشد و در صورت انتخاب کاشت بصورت غیرمستقیم مناسب ترین زمان آن فصل بهار و با تراکم 50×15 سانتی متر می باشد.

 
 
Title:Abstract:

German chamomile (Matricaria recutita recutita) from Asteraceae, is one of the most important medicinal plants which has been used with man for thousands years.
Chamomile is an annual with 60 cm height, small aromatic flowers, which fare yellow centers and white margins. Flowers appear and beharvested along with spring and summer stems with circular section, seeds are white 1-1.2mm length. It is originated in Europe and northwest of asia, but at present time is cultivated over all the world.
It can be cultivated in different ecological condition however its optimum condition is mediteranian. Chamomile is annual plant but its seed dosen’t need to chilling for germination and could be grown any time in spring. The light is an essentioal factor for its growth but it can growth well in most soils. It has many different cultivars have been improved in order to increasing of essentiol oils.
Chamomile is cultivated in two different methods; direct and indirect sowing that is depending on environmental factors. Due to shallow growth of root systems this plant needs forequent irrigation.
Chamomile is manually harvested in Iran where as its cultivation and harvesting are mechanized in more developed countries.
Fresh flower yield can be estimated to be 3500-4000kg per hect are with 75-80% misture. In this study chamomile is cultivated in two different methods (direct and indirect), two different times (spring and autumn) and flower yidd is compaired. In direct method Seeds are snow with three different seed density i.e. 5, 7, 9kg/Ha and in direct method, seedlings are cultivated with 75, 20, 25, 50cm spacings. The results shown that the best treatment was direct method with 5-7 kg/Ha and it indirect method is used, the best time is spring with 15×50cm.Keyword(s):