برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی گونه های علفی درمنه های ایران جهت استخراج مواد موثره ضد انگلی (فاز مطالعاتی)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پژوهشی جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
زینالی امینه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

در بررسی گونه های علفی درمنه های ایران جهت استخراج مواد موثره ضدانگلی نه گونه از جنس درمنه مورد مطالعه قرار گرفتند:
Artemisia austiraca, Artemisia absinthium, Artemisia annua
Artemisia melanolepis, Artemisia chamaemelifolia, Artemisia biennis
Artemisia vulgaris, Artemisia splendens, Artemisia scoparia
این گیاهان به علت پراکنش وسیع در ایران و همچنین بومی بودن برخی از آنها و داشتن خواص دارویی و اقتصادی قابل توجه بعلت ترکیبات خاص آنها مورد توجه و بررسی قرار گرفتند.
Artemisia annua به علت خاصیت ضد مالاریایی ترکیبات موثره در سطح جهانی مورد توجه و مطالعات مختلف قرار گرفته است ولی بر روی گونه ایرانی آن مطالعاتی صورت نگرفته است.
Artemisia absinthium در طب سنتی با نام افسنطین از قدیم الایام مورد توجه و استفاده قرار می گرفته است در سطح جهانی مطالعاتی روی آن صورت گرفته ولیکن به صورت علمی در ایران هیچگونه تحقیق بر روی آن صورت نگرفته.
گونه های
A. austiraca ، A. chamaemelifolia ، A. scoparia و Artemisia vulgaris نیز در پژوهشهای علمی مورد بررسی قرار گرفته اند و تا حدی ترکیبات موثره آن شناسایی شده است. A. vulgaris با نام درمنه معمولی در طب سنتی مورد مصرف داشته است.
گونه های
Artemisia biennis، A. melanolepis و A. splendens بدلیل اینکه بومی ایران هستند و در کشورهای دیگر انتشار ندارند، لذا هیچگونه اطلاعاتی از ترکیبات شیمیایی، فعالیت بیولوژیک و مصارف دارویی سنتی و جدید آنها واصل نشد با توجه به همین مطلب سه گونه فوق الذکر می توانند به عنوان موضوعات بکر و دست نخورده و تجربیات ارزنده مورد توجه قرار گیرند و ترکیبات موثره آنها به عنوان اولین گزارش از ایران ثبت شوند که امید است در طرحهای پژوهشی آتی مورد توجه واقع شوند.
گونه های فوق با توجه به منابع و اطلاعات موجود از نظر گیاهشناسی، ترکیبات شیمیایی و فعالیت های بیولوژیکی و پزشکی مورد بررسی قرار گرفته اند و مهم ترین گونه
A. annua با فعالیت ضد مالاریایی قوی در برابر سویه های مقاوم پلاسمودیوم عامل مولد مالاریا نسبت به داروهای شناخته شده قبلی تشخیص داده شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):